Egzaminy wstępne - W II

Wydział Instrumentalny

REKRUTACJA DODATKOWA

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN WSTĘPNY

Studia NIESTACJONARNE (magisterskie i doktoranckie)

REKRUTACJA DODATKOWA

EGZAMINY WSTĘPNE NA WYDZIALE II
INSTRUMENTALNYM

Plan szczegółowy

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

Studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 letnie licencjackie)

Studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE (2 letnie magisterskie)

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW Z POWODU BRAKU MIEJSC

Studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 letnie licencjackie) i (2 letnie magisterskie)

Więcej informacji:
Komisja Rekrutacyjna - Wydział Instrumentalny
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 17 września 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku