Egzaminy wstępne - W IV

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

studia stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie licencjackie
kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
specjalność: rytmika
kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa - dzienne
specjalność: instrumentalistyka jazzowa - zaoczne
specjalność: kompozycja i aranżacja - dzienne
specjalność: wokalistyka - dzienne
specjalność: wokalistyka - zaoczne

studia stacjonarne 2-letnie magisterskie
kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: dyrygentura chóralna
specjalność: animacja kultury z elementami arteterapii
specjalność: muzyka kościelna
specjalność: rytmika
kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa
specjalność: wokalistyka

studia niestacjonarne doktoranckie
kierunek: Dyrygentura
specjalność: realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella
specjalność: realizacja projektów artystycznych oratoryjno-kantatowych

Więcej informacji:
Komisja Rekrutacyjna - Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 4 sierpnia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku