Informacje dla studentów Wydziału III

Informacje dla studentów Wydziału III

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
rozkład zajęć w roku akademickim 2013/2014

Kierunek: WOKALISTYKA

Stacjonarne studia I i II stopnia

specjalność:

Strona aktualizowana: 25 września 2013


© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku