Informacje dla studentów Wydziału IV

Informacje dla studentów Wydziału IV





TABLICA OGŁOSZEŃ:


WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU
rozkład zajęć w roku akademickim 2013/2014

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

specjalność:

Kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

Niestacjonarne Studia Licencjackie


WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI
rozkład egzaminów POPRAWKOWEJ sesji letniej 2012/2013

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Kierunek: JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA


Strona aktualizowana: 23 września 2013


© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku