Absolwenci

Absolwenci 50-lecia

Na podstawie opracowania Barbary Długońskiej zamieszczonego w Księdze Jubileuszowej, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, 1997.
Lista absolwentów zostanie uzupełniona o nazwiska tych, którzy ukończyli naszą Akademię w latach 1997-2004

Więcej informacji:
Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku
ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk, pok. 410
tel. (+48 58) 300 92 46 fax (+48 58) 300 92 10
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 25 maja 2004

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku