KWALIFIKACJE ABSOLWENTA/SYLWETKA ABSOLWENTA

KWALIFIKACJE i UPRAWNIENIA ABSOLWENTA


Kierunek: Dyrygentura
studia I stopnia, specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz kwalifikacje dyrygenta orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych. Jest przygotowany do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie.
Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach ogólnokształcących I i II etapu edukacyjnego.
studia II stopnia, specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
Absolwent posiada kwalifikacje artysty muzyka w zakresie szeroko pojętej twórczej działalności dyrygenckiej oraz niezbędną wiedzę muzyczną pozwalającą na:
 • prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem;
 • indywidualną i oryginalną interpretację dzieła muzycznego;
 • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych - opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe;
 • kształtowanie repertuaru artystycznego w tych instytucjach;
 • określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta.
Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, a także przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni oraz w akademiach muzycznych.

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
studia I stopnia, specjalność: kompozycja
Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji. Jest przygotowany do:
 • samodzielnej pracy artystycznej w zakresie twórczości muzycznej;
 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
 • pracy dydaktycznej - po ukończeniu Studium Pedagogicznego - w zakresie kompozycji w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach ogólnokształcących I i II etapu edukacyjnego.
studia I stopnia, specjalność: teoria muzyki
Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej teorii muzyki. Jest przygotowany do:
 • pracy artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej;
 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
 • pracy dydaktycznej - po ukończeniu Studium Pedagogicznego - w zakresie przedmiotów teoretycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących I i II etapu edukacyjnego.
Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
studia II stopnia, specjalność: kompozycja
Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji. Jest przygotowany do:
 • samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • pracy badawczej i publicystycznej;
 • pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
 • pracy dydaktycznej - po ukończeniu Studium Pedagogicznego - w zakresie kompozycji w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni, a także na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych i uniwersytetach.
studia II stopnia, specjalność: teoria muzyki
Absolwent jest wszechstronnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej teorii muzyki. Jest przygotowany do:
 • pracy badawczej, redakcyjnej i artystycznej;
 • pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego;
 • pracy dydaktycznej - po ukończeniu Studium Pedagogicznego - w zakresie przedmiotów teoretycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni oraz na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych i uniwersytetach.

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału I, Dział nauczania - Patryk Błąkała
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, godz. 10.00-14.00, pok. 209, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 33
fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: p.blakala@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 26 kwietnia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku