Adresy i telefony

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki

ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk

tel. centr. (+48 58) 300 92 00, fax (+48 58) 300 92 10

www.amuz.gda.pl, e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

Konto bankowe:
BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764

NIP 583-00-15-884


W budynku A (czerwonym)


Adres

telefon

nr pokoju

Centrala - portiernia główna

300 92 00

Rektorat

300 92 01

103

Fax

300 92 10

Rektor

300 92 02

102

Prorektor do spraw organizacyjnych i nauczania

300 92 03

104

Prorektor do spraw artystycznych i współpracy z zagranicą

300 92 03

104

Prorektor do spraw studenckich

300 92 04

105

Radca prawny

300 92 04

105

Kanclerz

300 92 05

106

Kwestor

300 92 07

111

Kwestura

300 92 08

110

Kasa

300 92 09

109

Kadry

300 92 11

112

Dział administracyjno-gospodarczy

300 92 06

107

Zamówienia publiczne

300 92 12

108

Biuro promocji artystycznej

300 92 12

108

Dziekan Wydziału II

300 92 20

209

Dziekanat Wydziału II

300 92 21

210

Katedra Fortepianu

300 92 25

218

Katedra Instrumentów Smyczkowych

300 92 22

211

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

300 92 23

202

Katedra Kameralistyki

300 92 24

203

Katedra Organów, Klawesynu, Akrdeonu i Gitary

300 92 26

213

Studio nagrań - reżyserka sali koncertowej

300 92 54

Stróżówka

300 92 15

Stroiciele:

Marek Wasielewski:
www.stroiciel.wizytowka.pl
(058) 301 45 97
(+48) 602 87 97 90

Tomasz Walczak:
www.nordpiano.pl
(+48) 602 26 90 01

Piotr Klimkiewicz:
(+48) 607 09 62 95


W budynku B (żółtym)


Portiernia

300 92 30

Dziekan Wydziału I

300 92 31

202

Prodziekan Wydziału I

300 92 31

202

Dziekan Wydziału III

300 92 32

203

Prodziekan Wydziału III

300 92 32

203

Dziekan Wydziału IV

300 92 18

309

Prodziekan Wydziału IV ds. kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej"

300 92 35

310

Prodziekan Wydziału IV ds. kierunku "Jazz i muzyka estradowa"

300 92 35

310

Dziekanat Wydziału I

300 92 33

210

Dziekanat Wydziału III

300 92 33

210

Dziekanat Wydziału IV

300 92 29

209

Instytut Teorii Muzyki

300 92 40

501

Katedra Wokalistyki

300 92 34

205

Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

300 92 47

Biblioteka - dyrektor

300 92 41

117

Biblioteka - kustosz

300 92 42

118

Biblioteka - wypożyczalnia

300 92 43

114-115

Biblioteka - czytelnia

300 92 44

112

Studio Nagrań - kierownik

300 92 38

101

Studio Nagrań

300 92 39

106

Dom studencki nr 2 - kierownik

300 92 61

Dom studencki nr 2 - recepcja

300 92 60

Dom studencki nr 2 - fax

300 92 50

Bufet

300 92 48


© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku