Archiwum 2009

Wydarzenia w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w roku 2009




grudzień 2009



18 grudnia 2009 (piątek), godzina 17:00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
JUBILEUSZ 30-LECIA PRACY DYDAKTYCZNEJ
prof. KRZYSZTOFA OLCZAKA


Wykonawcy:
Krzysztof Bobrzecki
Dorota Dąbrowska
Aleksandra Kucharska-Szefler
Ariel Ludwiczak
Adam Matysek
Paweł Ratajek
Elżbieta Rosińska
Maciej Sobczak
Małgorzata Skorupa
Piotr Słopecki
Bogumiła Weretka-Bajdor
Jerzy Wujtewicz
Paweł Zagańczyk


w programie:
Fantasmagorie
Pozymk
3 etiudy
Epitafium 1444
Sonatina nr 2
Expedition
Porwijmy instrumenta


17 grudnia 2009 (czwartek), godzina 18:00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT ORKIESTRY KAMERALNEJ

ANDRZEJ KACPRZAK - dyrygent, skrzypce

w programie:
Maciej Radziwiłł - Divertimento D-dur
Wolfgang Amadeusz Mozart - Divertimento D-dur KV 136
Georg Philipp Telemann - Suita "Don Kichot"
Antonio Vivaldi - Pory roku


17 grudnia 2009 (czwartek), godzina 15.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI

1 - Michał Spisak - Sonatina na obój, klarnet i fagot - I-Allegro; II-Andante; III-Allegro
1914-1965
2 - Gioacchino Rossini - Uwertura do opery "Włoszka w Algierze" - opr. na kwintet dęty
1792-1868
3 - Johann Nepomuk Hummel - Octet-Partita Es-dur - cz.I - Allegro con spirito
1778-1837
4 - Gordon Jacob - Old Wine in new Bottles - cz.I - The Wraggle Taggle Gipsies;
cz.II - Begone, dull care
1895-1984
5 - Joachim Raff - Sinfonietta op.188 - cz.II - Allegro molto; cz.IV - Vivace
1822-1882

Wykonawcy:
Trio Stroikowe, Kwintet Dęty
oraz
Akademicki Zespół Instrumentów Dętych
pod kierownictwem prof. Józefa Raatza

Magdalena Gajdzica (4,5),Martyna Sarnowska (2,4,5) - flety
Maria Pawlak (2,3,4,5), Agnieszka Pęczek (1,3,4,5) - oboje
Dominik Grędziński (2), Łukasz Motyka (3,4,5), Magdalena Sowul (3,4,5) - klarnety
Włodzimierz Reif (2), Katarzyna Sułkowska (3,4,5), Liliana Nosowicz (3,4,5) - waltornie
Natalia Orzeszek (1,3,4,5), Bożena Dąbrowska (3,4,5), Weronika Lewandowska (2) - fagoty


15 grudnia 2009 (wtorek), godzina 18:00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
w 200-lecie śmierci Józefa Haydna (1732 - 1809)

GERD MÜLLER-LORENZ - dyrygent
przygotowanie chóru: Anna Borkowicz, Małgorzata Rolak

soliści - studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki:
Agnieszka Pęczek - obój
Natalia Orzeszek - fagot
Aleksandra Chazbijewicz - skrzypce
Kamila Słodkowska - wiolonczela
Magdalena Ułanowicz - sopran
Ewelina Rakoca - alt
Tomasz Urmański - tenor
Michael Chacewicz - bas
przygotowanie partii wokalnych: Przemysław Stanisławski

ORKIESTRA SYMFONICZNA I CHÓR AKADEMII MUZYCZNEJ

w programie:
Józef Haydn - Symfonia koncertująca B-dur op. 84, Hob.I:105
Józef Haydn - Msza d-moll ("Nelsonmesse"), Hob. XXII:11
Johannes Brahms - Wariacje na temat Haydna op. 56a
...GERD MÜLLER-LORENZ - biografia...


13 i 14 grudnia 2009 (niedziela i poniedziałek), godzina 18:00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
SPECJALNOŚĆ MUSICAL

PREZENTACJE 2

Wykonawcy:
Beata Lipska
Michał Knut
Agata Maliszewska
Michał Grabczuk
Natalia Piotrowska
Paweł Pochyluk
Milena Kanabus
Daniel Chodyna
Gabriela Pliszka
Piotr Makowski
Karolina Rosół
Asyna Rusyanowa
(Erasmus - Bułgaria)
...WIĘCEJ O KONCERCIE...


9 grudnia 2009 (środa), godzina 11.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI
Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej

"Hej kolęda, kolęda..."
VII Pomorski Przegląd Chórów
w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
"ŚPIEWAJĄCA POLSKA"

Przegląd uświetni koncert Zespołu Wokalnego "Tutti e Solo"
dyrygent - Wiktoria Koleśnicka

opieka merytoryczna
Zakład Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku
kierownik prof. AM dr hab. Waldemar Górski

kierownictwo merytoryczne i organizacyjne
asyst. Michał Kozorys
...WIĘCEJ O PRZGLĄDZIE...


8 grudnia 2009 (wtorek), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT KOMPOZYTORSKI
STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

w programie utrowy kompozytorów:
Krzysztofa Chromińskiego, Michała Ciesielskiego,
Marka Czerniewicza, Tadeusza Dixy, Piotra Głucha,
Dariana Kaczmarka, Agaty Krawczyk, Rafała Kłoczko,
Arkadiusza Krawiel, Pawła Kwapińskiego

w wykonaniu studentów Akademii.
...WIĘCEJ O KONCERCIE...


7 grudnia 2009 (poniedziałek), godzina 17:30
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
PAMIĘCI PROFESORA WŁADYSŁAWA WALENTYNOWICZA
godzina 17.30 - otwarcie wystawy
godzina 18.00 - koncert kompozytorski prof. Władysława Walentynowicza

wykonawcy:
Anna SZARAPKA - słowo o Profesorze
Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER - sopran
Alicja RUMIANOWSKA - mezzosopran
Anna PRABUCKA-FIRLEJ - fortepian
Bożena SZULL-TALAR - fortepian
Piotr POŻAKOWSKI - róg
Krzysztof SPERSKI - wiolonczela


listopad 2009



30 listopada 2009 (poniedziałek), godzina 12:00 oraz 16:00
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
SEAMUS BLAKE
Warsztaty muzyki jazzowej


23 - 26 listopada 2009
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
PAUL ESSWOOD
VI Seminarium Barokowe - Baroque Music in Gdańsk
...WIĘCEJ O SEMINARIUM...
26 listopada 2009 (czwartek), godzina 18.00
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
PAUL ESSWOOD
VI Seminarium Barokowe - Koncert uczestników


24 listopada 2009 (wtorek), godzina 17.30
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
KONCERT KAMERALNY
Wykonawcy:
Anna Gadzińska - flet
Maria Pawlak - obój
Tomasz Klepczyński - klarnet
Bożena Dąbrowska - fagot
Przemysław Bator - klarnet
Artur Borkowski - puzon
Sylwia Romaniecka - trąbka
Tomasz Niedziela - puzon
Włodzimierz Reif - róg
Jacek Bałka - puzon altowy

przy fortepianie:
st.wykł. E.Grażyńska, prof. J.Lewczuk, mgr M.Ochlik, mgr I.Paszkiewicz-Posańska,
mgr B.Szull-Talar


w programie:
E.Bozza - Image na flet - solo
A.Marcello - Koncert c-moll
J.Brahms - Sonata f-moll op.120 No.1 - cz.I - Allegro appassionato
E.Bozza - Recitativ, Sicilienne et Allegro
R.Schumann - Fantasiestucke op.73
E.Bozza - Ballada
O.Boehme - Koncert - cz.I- Allegro moderato; cz.II - Adagio religioso
A.Vivaldi - Sonata B-dur - cz.I - Largo, cz.II - Allegro
F.Poulenc - Elegie
T.Albinoni - Koncert B-dur


23 listopada 2009 (poniedziałek), godzina 18.00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT ENSEMBLE MUJIRUSHI
...WIĘCEJ O KONCERCIE...
...WIĘCEJ O ZESPOLE...
http://mujirushi.eccsociety.com


23 listopada 2009 (poniedziałek)
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Otwarte Posiedzenie Instytutu Teorii Muzyki
Spotkanie z kompozytorem - Dominikiem Karskim

godz. 9.00-12.00 Warszaty dla studentów kompozycji (s. 416. bud. cz.)
godz. 13.00 autoprezentacja (s. 213-214 bud. ż.)

Wykład zmienny dla studentów Wydziału I
...WIĘCEJ INFORMACJI...


22 listopada 2009 (niedziela), godzina 11.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
SIGISWALD KUIJKEN
Wykład: Viola da spalla - dochodzenie do prawdy historycznej
...WIĘCEJ O WYKŁADZIE...


19 - 21 listopada 2009
Gdańskie Dni Wokalistyki
Musica Vocale 2009
...WIĘCEJ O GDAŃSKICH DNIACH WOKALISTYKI...
20 listopada 2009 (piątek), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Gdańskie Dni Wokalistyki
Musica Vocale 2009
Stratosferyczne przestrzenie głosu koloraturowego


Katarzyna Dondalska - sopran
fot. Beata Kowalczyk

Przemysław Stanisławski - dyrygent
Stanisława Grażyńska - prowadzenie koncertu
Akademicka Orkiestra Kameralna
...WIĘCEJ O KONCERCIE...


19 listopada 2009 (czwartek), godzina 15.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
KONCERT KAMERALNY
Wykonawcy:
Dominik Grędziński - klarnet
Aleksandra Pyrcz - flet
Anna Matczyńska - fagot
Radosław Gdula - puzon
Bartosz Sulkowski - puzon
Kamil Kruczkowski - trąbka

przy fortepianie:
mgr J.Borejko, mgr I.Paszkiewicz-Posańska, st.wykł. B.Szull-Talar

w programie:
B.Kovacs - Hommage a Chaczaturian; Hommage a Kodaly
B.Martinu - Sonata - cz.I - Allegro moderato
O.Mirosznikow - Scherzo
G.F.Haendel - Koncert f-moll - cz.I i II
W.Błażewicz - Koncert Des-dur - cz.I
T.Kassak - "Trumpetos"
E.Bozza - Etiuda No.3


17 listopada 2009 (wtorek), godzina 17.30
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
KONCERT KAMERALNY
Wykonawcy:
Magdalena Gajdzica - flet
Patrycja Kaleczyc - obój
Krzysztof Biernacki - klarnet
Agnieszka Pęczek - obój
Natalia Orzeszek - fagot

przy fortepianie:
prof. J.Lewczuk, mgr K.Markiewicz, mgr I.Paszkiewicz-Posańska

w programie:
M.Blavet - Sonata No.4 - cz.I - Adagio; cz.II - Allegro vivace
C.Saint-Saens - Sonata op.166 - cz.I - Andantino; cz.II- Allegretto
Ch.-M.Widor - Introduction et Rondo op.72
C.Ph.E.Bach - Sonata g-moll - I-Adagio; II-Allegro; III-Vivace
M.Bitsch - Concertino


13 listopada 2009 (piątek), godzina 18.30
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
KONCERT: Przed Ogólnopolskim Konkursem Akordeonowym w Szczecinie
Wykonawcy:
Piotr Skowroński
Ewelina Nowakowska
Paweł Zagańczyk
...WIĘCEJ O KONCERCIE...


4 listopada 2009 (środa), godzina 11.00
Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Mikko Luoma - wykład: Fińska literatura akordeonowa
4-9 listopada 2009
Akademii Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Mikko Luoma - Kurs dla akordeonistów
...Mikko Luoma - więcej informacji...


4-6 listopada 2009
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
III Ogólnopolska Konferencja Fonotek
...WIĘCEJ INFORMACJI...


październik 2009



31 października 2009 (sobota), godzina 19.00
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2

KONCERT SYMFONICZNY
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Jan LATHAM-KOENIG - dyrygent
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Bogdan KUŁAKOWSKI - fortepian

ORKIESTRA SYMFONICZNA AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU
...SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONCERTU...
...WIĘCEJ O WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ...
...JAN LATHAM-KOENIG - BIOGRAFIA...


22 października 2009 (czwartek), godzina 10.00
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2

Otwarcie wystawy
Sesja naukowa
Koncert w wykonaniu studentów AM w Gdańsku

oraz

Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Roman Jabłoński - wiolonczela
Radosław Kurek - fortepian
...SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBCHODÓW...


20-22 października 2009
Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KURS MISTRZOWSKI DLA GITARZYSTÓW - PROF. HEIKI MÄTLIK

...więcej informacji o kursie...


20 października (wtorek) 2009, godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
Wykonawcy:

HEIKI MÄTLIK - gitara

...więcej informacji o koncercie...


19 października (poniedziałek) 2009, godzina 19.30
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
Wykonawcy:

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI - klarnet
SŁAWOMIR WILK - fortepian
w programie:
C. M. Weber - Grand duo concertant
J. Brahms - Sonata Es - dur op. 120 nr 2
C. Debussy - Premiere rhapsodie
F. Poulenc - Sonata


17 października (sobota) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT ORKIESTRY KAMERALNEJ
JAN STANIENDA - dyrygent i solista
w programie:
Antonio Vivaldi - Sinfonia G-dur
Feliks Mendelssohn - Bartholdy - Sinfonia D-dur nr 2
Feliks Mendelssohn - Bartholdy - Koncert skrzypcowy d-moll
Piotr Czajkowski - Serenada na orkiestrę smyczkową op. 48

...JAN STANIENDA - biografia...
...więcej informacji o koncercie...


16 października (piątek) 2009, godzina 11.00
Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KURS DLA AKORDEONISTÓW - PROF. JANNE RÄTTYÄ
wstęp wolny


16 października (piątek) 2009, godzina 12.30
Sala 303 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KURS DLA ALTOWIOLISTÓW - PROF. CHRISTIAN EULER
wstęp wolny


15 października (czwartek) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
Wykonawcy:

CHRISTIAN EULER - altówka
JANNE RÄTTYÄ - akordeon
z Kunstuniversität w Grazu

...więcej informacji o koncercie...


Christian Euler (ur. w Kassel) jest absolwentem Julliard School of Music. Studiował pod kierunkiem Margaret Pardee, Waltera Tramplera i Emanuela Vardi. Grał przez jeden sezon z filharmonikami nowojorskimi. W latach 1984-91 był koncertmistrzem orkiestry filadelfijskiej za czasów dyrekcji Ricardo Muttiego. Od 1991 roku jest profesorem altówki i muzyki kameralnej na Uniwersytecie Sztuki w Grazu. Prowadził kursy mistrzowskie w Niemczech, Hiszpanii, Kanadzie. Koncertował jako solista i kameralista z takimi muzyki jak Franco Gulli, Bruno Giuranna, Natalia Gutman, Radu Lupu, Ulf Hoelscher.

Janne Rättyä rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku pięciu lat. Wkrótce odkrył akordeon i mając 11 lat został przyjęty do szkoły talentów przy Akademii im. Sibeliusa w Helsinkach. Studiował pod kierunkiem Matti Rantanena, uzyskując w 1998 roku dyplom uczelni. Następnie kontynuował studia akordeonowe w Niemczech w klasie Mie Miki, zakończone dyplomem koncertowym z wyróżnieniem w 2000 roku. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych, m.in. otrzymał I nagrodę na konkursie Arrasate Hiria w Hiszpanii w 1996 roku.

Janne Rättyä w 2002 roku zadebiutował w Sali Kameralnej Filharmonii Berlińskiej. Jako solista i kameralista koncertuje w Europie, USA i Japonii. Występował na takich prestiżowych festiwalach jak Savonlinna Opera Festival, Van Vlaanderen Festival, Felix Meritis Konzertzaal (Amsterdam), NY Symphony Space, Pacific Rim Music Festival, Kyoto International Music Festival, Toppan Hall (Tokio), Wien Modern, Mouvement Musik of 21st Century (SRF), Musica Scienza (Rzym), Steierische Herbst Festival czy Salzburger Aspekte.

Współpracuje z kompozytorami - Aldo Clementi, Dieter Schnebel, Gerhard Stäbler, Uljas Pulkkis i Iris ter Schiphorst, przyczyniając się do tworzenia nowej literatury na akordeon.

W latach 2000-2002 był profesorem w Folkwang Hochschule für Musik w Essen i Akademii im. Sibeliusa w Helsinkach. Od 2003 roku jest profesorem Uniwersytetu Sztuki w Grazu.

Nagrał 3 płyty - Inwencje dwu- i trzygłosowe J.S.Bacha, Dzieła akordeonowe Sofii Gubajduliny, Album włoski (Bach, Berio, Casella, Clementi).


5 października 2009 (poniedziałek), godzina 16.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT NADZWYCZAJNY
poświęcony pamięci prof. Marka Schillera

Jean - Marc Fessard - klarnet
Patrycja Jankowska - Fessard - recytacja
Pedagodzy, absolwenci i studenci Profesora


2 października 2009 (piątek), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
...SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONCERTU...


wrzesień 2009



22-29 września 2009 roku
VII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka
Program konkursu, regulamin i karta zgłoszenia na www.filharmonia.gda.pl


XIV Międzynarodowa Sesja Naukowa
ORGANY I MUZYKA ORGANOWA, 22-23 września 2009 r.

------- 
der XIV. Internationalen Wissenschaftlichen Tagung
DIE ORGEL UND ORGELMUSIK, 22-23 September 2009

...SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SESJI...


21 - 26 września 2009
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RANSOM WILSON
VIII Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Flecistów
VIII International Master Course for Flutist

...więcej informacji o kursie...
...more about course...

...zgłoszenie uczestnictwa...
...application form...

...zobacz plakat...
...see poster...


sierpień 2009



23 - 30 sierpnia 2009
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
I LETNIA AKADEMIA ŚPIEWU
...więcej informacji o kursie...


lipiec 2009



31 lipca 2009 (piątek), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Koncert Galowy Morningside Music Bridge - najważniejsze momenty Morningside Music Bridge 2009 w jednym gwiazdorskim wieczorze. W trakcie koncertu premiera utworu napisanego specjalnie dla MMB 2009 przez polskiego kompozytora Michała Moc.


30 lipca 2009 (czwartek), godzina 19.00
Sala S3 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITALE STUDENTÓW
Słuchaj uważnie. W tej serii usłyszysz muzykę przyszłości!


28 lipca 2009 (wtorek), godzina 19.00
Sala S3 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITALE STUDENTÓW
Słuchaj uważnie. W tej serii usłyszysz muzykę przyszłości!


27 lipca 2009 (poniedziałek), godzina 14.00 i 19.00
Sala S3 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITALE STUDENTÓW
Słuchaj uważnie. W tej serii usłyszysz muzykę przyszłości!


25 lipca 2009 (sobota), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Kwartet Wilanów - Wiodący polski kwartet smyczkowy od ponad 40 lat

Tadeusz Gadzina, Pawel Łosakiewicz - skrzypce
Ryszard Duź - altówka
Marian Wasiółka - wiolonczela

w programie:
Joseph Haydn, Kwartet smyczkowy op. 1, nr 1
Władysław Słowiński, "Opowiesc Jesienna" na kwartet smyczkowy
Maurice Ravel, Kwartet smyczkowy F-dur

wstęp wolny


24 lipca 2009 (piątek), godzina 14.00 i 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Koncerty Muzyki Kameralnej
Utalentowani młodzi artyści z całego świata wykonują utwory mistrzów muzyki kameralnej.


23 lipca 2009 (czwartek), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Yuja Wang - najbardziej rozchwytywana na świecie młoda pianistka wystąpi z recitalem solowym prezentującym materiał z jej debiutanckiego nagrania dla Deutsche Grammophon. Płyty będącej w czołówce list przebojów muzyki klasycznej.

w programie:
DOMENICO SCARLATTI:
Sonata G-dur, K. 427
Sonata h-moll, K. 87
Sonata in E-dur, K. 380
Sonata in G-dur, K. 455
JOHANNES BRAHMS, Wariacje na temat Paganiniego, op. 35
FRYDERYK CHOPIN, Sonata fortepianowa h-moll, op. 35
IGOR STRAWIŃSKI, Pietruszka

wstęp wolny


21 lipca 2009 (wtorek), godzina 19.00
Sala S3 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITALE STUDENTÓW
Słuchaj uważnie. W tej serii usłyszysz muzykę przyszłości!


18 lipca 2009 (sobota), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Patrycja Piekutowska - Recital - zwyciężczyni konkursów Pizzicato SUPERSONIC Awards, Luxembourg oraz MIDEM Cannes Classical Award za jej mistrzowskie nagrania utworów skrzypcowych Pendereckiego.
Paweł Pawlik - fortepian

w programie:
Krzysztof Penderecki, Sonata na skrzypce i fortepian
Krzysztof Penderecki, Trzy miniatury na skrzypce i fortepian
Karol Szymanowski, Romans D-dur na skrzypce i fortepian, op. 23
Karol Szymanowski, Sonata D-moll na skrzypce i fortepian, op. 9
César Franck, Sonata skrzypcowa A-dur

wstęp wolny


18 lipca 2009 (sobota), godzina 09.30
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Klasa Mistrzów z Krzysztofem Pendereckim - kompozytor objaśnia swoje utwory młodej generacji wykonawców.


17 lipca 2009 (piątek), godzina 19.00
Sala S3 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITALE STUDENTÓW
Słuchaj uważnie. W tej serii usłyszysz muzykę przyszłości!


17 lipca 2009 (piątek), godzina 14.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Krzysztof Penderecki - sympozjum światowej sławy polskiego kompozytora, ikony kultury - dyskusja na temat jego twórczości z udziałem Reginy Chłopickiej, uznanej specjalistki w dziedzinie muzyki Krzysztofa Pendereckiego.


15 lipca 2009 (środa), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Hoebig/Moroz Duo
Wiodący kanadyjski duet skrzypcowo-fortepianowy, z udziałem gości: Paul Dornian, klarnet; Laurence Lesser, wiolonczela; Masuko Ushioda, skrzypce i Teng Li, altówka.

w programie:
Krzysztof Penderecki, Kwartet na klarnet i smyczki
Camille Saint-Saens, Sonata nr 1 D-moll na skrzypce i fortepian, op. 75
Robert Schumann, Kwartet Es-dur, op. 47 na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę

wstęp wolny


11 lipca 2009 (sobota), godzina 19.00
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Finał Konkursu Koncertów z towarzyszeniem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej - gwiazdy jutra dzisiaj - w emocjonującym finale Konkursu Koncertów, imprezy Morningside Music Bridge.

Sprzedaż biletów prowadzi:
KASA POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ:
tel. (058) 320 62 62
e-mail: bilety@filharmonia.gda.pl
Bilety dostępne także na stronie www.filharmonia.gda.pl


10 lipca 2009 (piątek), godzina 14.00 i 19.00
Sala S3 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITALE STUDENTÓW
Słuchaj uważnie. W tej serii usłyszysz muzykę przyszłości!


4 lipca 2009 (sobota), godzina 19.00
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Chopin Duo - koncert duetu wybitnych polskich artystów

Wykonawcy:
Krzysztof Jabłoński - fortepian, Tomasz Strahl - wiolonczela

w programie:
Fryderyk Chopin, Sonata g-moll op. 65
Richard Strauss, Sonata F-dur op. 6
Sergiej Rachmaninow, Sonata G-moll op.19

Sprzedaż biletów prowadzi:
KASA POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ:
tel. (058) 320 62 62
e-mail: bilety@filharmonia.gda.pl
Bilety dostępne także na stronie www.filharmonia.gda.pl


czerwiec 2009



5 czerwca 2009 (piątek), godzina 19.00
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Koncert Dyplomantów Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku
Wykonawcy:

Maja Metelska - dyrygent
Paweł Zagańczyk - akordeon
Taras Kuźmicz - baryton
Fares Basmadji - fortepian

Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

w programie:
WEBER - Uwertura do opery "Oberon"
BORODIN - Aria Kniazia Igora "Ni sna, ni otdycha iz muczenoj dusze"
MOZART - Wesele Figara - Aria Hrabiego "Hai gia vinta la causa"
SCHMIDT - Fantazja i allegro na orkiestrę i akordeon
BRAHMS - II Koncert fortepianowy B-dur


1 czerwca 2009 (poniedziałek), godzina 18.00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE STUDENTÓW III ROKU
PIERWSZY RAZ - MICHAŁ WALCZAK
reż. Grzegorz Chrapkiewicz
...więcej o przedstawieniu...
...Michał Walczak - więcej informacji...


maj 2009



30 maja 2009 (sobota), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT SYMFONICZNY
Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina

Wykonawcy:
Soliści i Orkiestra SM II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
dr Mariusz Mróz - dyrygent

w programie:
B. Marcello - Koncert obojowy d-moll
W. A. Mozart - Koncert fortepianowy d-moll K.V.466 cz.I
L. van Beethoven - Koncert fortepianowy c-moll op.37 cz.I
F. Chopin - Koncert fortepianowy f-moll op.21 cz.I
F. Schubert - VIII Symfonia "Niedokończona" h-moll cz.I



28 maja 2009 (czwartek), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
"Ku przyszłości" - cz. VI
Koncert - prezentacja kompozycji pedagogów i studentów uczelni


28 maja 2009 (czwartek), godzina 14.00
Sala 308 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2

"Muzyka dla każdego" - zaproszenie do wspólnego muzykowania adresowane do dzieci i młodzieży. Pokaz przygotowany przez studenckie koło naukowe edukacji muzycznej pod kierunkiem dr Gabrieli Konkol.


28 maja 2009 (czwartek), godzina 11.30
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ i RYTMIKI
Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej

"Bo my lubimy śpiewanie..."
VI Pomorski Przegląd Chórów w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
"ŚPIEWAJĄCA POLSKA"

Przegląd uświetni koncert Chóru Kameralnego 441 Hz
dyrygent - Anna Borkowicz, Karolina Wiśniewska

kierownictwo merytoryczne i organizacyjne:
asyst. Michał Kozorys

opieka merytoryczna:
Zakład Chóralistyki Szkolnej
kierownik prof. AM dr hab. Waldemar Górski

...więcej o wydarzeniu...


27 maja 2009 (środa), godzina 18.00
Studio Koncertowe Radia Gdańsk, Gdańsk-Wrzescz, ul. Grunwaldzka 18
INAUGURACJA FESTIWALU - KONCERT
Zagan Acoustic
Wykonawcy:
Joachim Łuczak - skrzypce
Aleksandra Kuczewska - wiolonczela
Paweł Zagańczyk - akordeon


26 maja (wtorek) 2009, godzina 18.00
Sala Kameralna (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
KONCERT STUDENTÓW KLAS GITARY I AKORDEONU

Wykonawcy:
Żaneta Rutkowska - akordeon
Ariel Ludwiczak - akordeon
Joanna Górnik - akordeon
Piotr Szefler - gitara
Piotr Skowroński - akordeon
Witold Budziński - gitara
Edyta Kolibowska - akordeon
Katarzyna Swobodzińska - gitara
Paweł Zagańczyk - akordeon
Dorota Barska - gitara
Anna Nowicka - gitara

...więcej informacji o koncercie...


26 maja 2009 (wtorek), godzina 18.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
Studenci klasy ad. Mirosława Adrjanczyka
Koncert Muzyki Perkusyjnej "The hour of new"

Wykonawcy:
Anna Gawlik
Katarzyna Rozborska
Aleksander Wnuk
Krzysztof Narodowski
Maciej Lange
Paweł Okuszko
Rafał Rakoczy
Tomasz Goliński

oraz gościnnie:
Jarosław Stokowski - kontrabas

Sandra Szwarc - słowo
WYKŁAD ZMIENNY

...więcej o koncercie...


24 maja 2009 (niedziela), godzina 10.00-12.30
Sala Kameralna (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
ŁUKASZ KUROPACZEWSKI
LEKCJE MISTRZOWSKIE DLA GITARZYSTÓW
...więcej o kursie...
...Łukasz Kuropaczewski - więcej informacji...


23 maja 2009 (sobota), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
ŁUKASZ KUROPACZEWSKI
RECITAL GITAROWY
...szczegółowy program recitalu...
...Łukasz Kuropaczewski - więcej informacji...


21-23 maja 2009
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
DNI WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI
IV KONFERENCJA KOŁA NAUKOWEGO
WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI
IDEE MUZYKI IDEOLOGIE W MUZYCE
...szczegółowy program KONFERENCJI...


20 maja 2009 (środa), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT MUZYKA-RUCH-PRZESTRZEŃ
INTERPRETACJE RUCHOWE MUZYKI
W wykonaniu studentów Rytmiki:

Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu
oraz
Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku

...więcej o koncercie...


20 maja 2009 (środa), godzina 18.00
Sala Kameralna (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
MONIKA DŻUŁA-RADKIEWICZ
RECITAL GITAROWY
...więcej o koncercie...


20 maja 2009 (środa), godzina 18.00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT MUZYKI IMPROWIZOWANEJ
...więcej o koncercie...


20 maja 2009 (środa), godzina 10.30
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
W świecie Calineczki - II przedstawienie z cyklu "Mój teatr muzyczny"
Wykonawcy:
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Gdańsku
oraz studenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
...więcej o koncercie...


20 maja 2009 (środa), godzina 10.00
Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYSTAWA OBOJÓW I FAGOTÓW
mgr. Tomasza Orłowskiego
zaprasza Katedra Instrumentów Dętych


19 maja 2009 (wtorek), godzina 10.30
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
V KONCERT Z CYKLU STUDENCI-UCZNIOM
Wykonawcy:
studenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
...więcej o koncercie...


17 i 18 maja 2009 (niedziela i poniedzałek), godzina 19.00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Jacques Brel - miłość i więcej nic
występują studenci I roku specjalności MUSICAL

opieka pedagogiczna:
Joanna Bogacka
Andrzej Morawiec
Andrzej Nanowski

...więcej o koncercie...


12 i 13 maja 2009 (wtorek i środa)
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
VI SESJA NAUKOWA z cyklu MUSICA SACRA
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Katedra Muzyki Kościelnej

...więcej o sesji MUSICA SACRA...
...szczegółowy program...

WSZYSTKIM PAŃSTWU, KTÓRZY W TAK WSPANIAŁY SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ ZARÓWNO DO ORGANIZACJI, JAK I OWOCNEGO PRZEBIEGU VI SESJI NAUKOWEJ MUSICA SACRA SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIA

prof. AM, dr hab. Waldemar Górski
Dziekan Wydziału IV
prof. zw. Bogusław Grabowski
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej
...UROCZYSTY AKT POŚWIĘCENIA ORGANÓW...


12 maja 2009 (wtorek), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT - WYKŁAD ZMIENNY
Wykonawcy:
ROBERT KWIATKOWSKI - skrzypce
RADOSŁAW KUREK - fortepian
w programie:
W. A. Mozart - Sonata skrzypcowa e-moll K.V. 304
F. Schubert - Sonata skrzypcowa a-moll D. 385
J. Brahms - Sonata skrzypcowa G-dur op. 78


11 maja 2009 (poniedziałek), godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT - Muzyka polska i jej jazzowe wizje WŁODZIMIERZA NAHORNEGO
FANTAZJA POLSKA - NAHORNY CHOPIN
...więcej o koncercie...


6 maja 2009 (środa), godzina 18.00
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
ŚWIATOWY DZIEN AKORDEONU
Gdańskie Obchody Światowego Dnia Akordeonu
w programie:
  • prezentacja multimedialna "Historia akordeonu i instrumentów pokrewnych"
  • wystawa zabytkowych instrumentów z kolekcji Pawła Nowaka
  • koncert muzyki polskiej
  • prezentacja akordeonu cyfrowego
...więcej o obchodach ŚDA...


4 - 9 maja 2009
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

WYNIKI KONKURSU
WYNIKI II ETAPU
WYNIKI I ETAPU
KALENDARIUM
Regulations (ENGLISH)

Bank: BZ WBK SA O/Gdansk
Swift code: WBKPPLPP
IBAN: PL 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764


kwiecień 2009



29 i 30 kwietnia (środa i czwartek) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
THE OLD MAN AND THE THIEF
GIAN CARLO MENOTTI


Wykonawcy:
Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku

Reżyseria: ad. dr Dorota Kolak
Dyrygent: ad. I st. Przemysław Stanisławski
Przygotowanie solistów: st. wykł. Andrzej Nanowski, ad. I st. Przemysław Stanisławski
Przygotowanie orkiestry: dr Andrzej Kacprzak

Przedstawienie bedzie równiez wystawione w ramach "Operowego Forum Młodych" orgaznizowanego przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w dniu 1 maja br. o godz. 18.00 w Sali Kameralnej Opery Nova w Bydgoszczy.

...więcej informacji o koncercie...


28 kwietnia (wtorek) 2009, godzina 18.00
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
KONCERT STUDENTÓW KLAS GITARY I AKORDEONU

Wykonawcy:
Edyta Kolibowska - akordeon
Piotr Szefler - gitara
Żaneta Rutkowska - akordeon
Tomasz Siarkiewicz - skrzypce
Paweł Nowak - akordeon
Paweł Zagańczyk - akordeon
Dorota Barska - gitara
Anna Nowicka - gitara

...więcej informacji o koncercie...


25 kwietnia 2009 (sobota), godzina 11.00-14.00
Sala Kameralna (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
MARCIN DYLLA
LEKCJE MISTRZOWSKIE DLA GITARZYSTÓW
...więcej o kursie...
...Marcin Dylla - więcej informacji...
...Marcin Dylla - DVD LIVE...


24 kwietnia 2009 (piątek), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT DYPLOMOWY STUDENTEK SPECJALNOŚCI RYTMIKA
JOANNA GBUR, KAROLINA KOZŁOWSKA, JOANNA PARTYKA, MAGDALENA WĘSEK
interpretacje ruchowe muzyki przygotowane pod kierunkiem: ad. Anny Galikowskiej-Gajewskiej
...więcej o koncercie...


23 kwietnia (czwartek) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
GDAŃSKI FESTIWAL MUZYCZNY - NOWE BRZMIENIA GDAŃSKIE
KONCERT KOMPOZYTORÓW GDAŃSKICH

Krzysztof Olczak, Eugeniusz Głowski, Marek Czerniewicz,
Andrzej Cwojdzinski, Anna Pecherzewska-Hadrych, Agnieszka Stulginska,
Elżbieta Sikora, Kazimierz Guzowski, Wojciech Blecharz


...więcej o koncercie...


23 kwietnia (czwartek) 2009
Państwowa Szkoła Muzyczna II st., Gdynia, ul. Biskupa Dominika 13A
W kręgu muzyki północnoniemieckiej
PIETER VAN DIJK (Holandia) - organowy kurs mistrzowski


22 kwietnia (środa) 2009, godzina 20.00
Bazylika Św. Mikołaja, Gdańsk
PIETER VAN DIJK (Holandia) - koncert w ramach cyklu "Bliżej Bacha"
wstęp wolny


22 kwietnia (środa) 2009
Akademia Muzyczna, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
W kręgu muzyki północnoniemieckiej
PIETER VAN DIJK (Holandia) - organowy kurs mistrzowski


21 kwietnia 2009 (wtorek), godzina 17.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI

Aleksandra Pyrcz, Barbara Wiącek - flet
Tomasz Klepczyński - klarnet
Anna Matczyńska - fagot
Włodzimierz Reif - róg
Sylwia Romaniecka - trąbka
Artur Borkowski, Tomasz Niedziela, Tomasz Szymański - puzon
Tomasz Goliński, Krzysztof Narodowski - perkusja

przy fortepianie:
mgr K.Markiewicz, mgr M.Ochlik-Jankowska, mgr I.Posańska-Paszkiewicz,
mgr M.Sienkiewicz-Kosecka, dr P.Słopecki, st.wykł. Szull-Talar


16 - 19 kwietnia 2009
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
V Miedzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa

WYNIKI V Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Johanesa Brahmsa

GODZINY PRZESŁUCHAŃ II ETAPU
PRÓBY AKUSTYCZNE DO II ETAPU
GODZINY PRZESŁUCHAŃ I ETAPU
KALENDARZ KONKURSU

Regulamin Konkursu
Regulations (ENGLISH)
Karta Zgłoszenia/Entry Form (ENGLISH)

Bank: BZ WBK SA O/Gdansk
Swift code: WBKPPLPP
IBAN: PL 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764


19 kwietnia 2009 (niedziela), godzina 12.00
Audytorium 313 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYKŁAD dr hab. Katarzyny Sokołowskiej,
prof. Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie:

"Agogika jako środek wyrazu w interpretacji muzyki chóralnej. Analiza wybranych problemów związanych z tempem, rytmem i metrum w przebiegu muzycznym utworu"

zaprasza:
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej
Zakład Chóralistyki Szkolnej
Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"

Patronat:
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans"


16 kwietnia 2009 (czwartek), godzina 15.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI

Kaja Morawiec - flet
Agnieszka Pęczek - obój
Dominik Grędziński - klarnet
Natalia Orzeszek - fagot
Piotr Gruba - trąbka
Radosław Gdula, Bartosz Sulkowski, Jacek Bałka - puzon
Aleksander Wnuk - perkusja

przy fortepianie:
mgr K.Markiewicz, mgr M.Ochlik-Jankowska, mgr I.Posańska-Paszkiewicz,
mgr M.Sienkiewicz-Kosecka, dr P.Słopecki, st.wykł. Szull-Talar


6 kwietnia (poniedziałek) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WIELKANOC JANA SEBASTIANA BACHA

Studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku zapraszają na niezwykły koncert poświęcony pamięci Jana Sebastiana Bacha. Impreza utrzymana będzie w formie mini-spektalu poetycko-muzycznego, w którym dzieła Jana Sebastiana Bacha przeplatane będą recytacją fragmentów wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha". Będzie to swoista impresja na temat wielkiego mistrza Baroku ukazująca różne oblicza jego muzyki.

W koncercie wezmą udział studenci z Wydziału Instrumentalnego, Wokalno - Aktorskiego oraz studenci Dyrygentury Chóralnej. Usłyszymy zarówno oryginalne kompozycje Bacha (m.in. na wiolonczelę, dwa fortepiany i smyczki, obój z klawesynem czy skrzypce), jak również transkrypcje na marimbę czy akordeon. Koncert zwieńczy występ Chóru Kameralnego "441 Hz" pod dyrekcją Anny Borkowicz.

Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby oddać się refleksji na temat wielkiego mistrza przy dźwiękach jego muzyki.

WYKŁAD ZMIENNY


27 marca - 5 kwietnia 2009
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Johann Sebastian Bach - Pasja wg św. Mateusza (Matthäuspassion) BWV 244
...więcej informacji o kursie...
4 kwietnia 2009 (sobota), godzina 19.30
Kościów p.w. Najświętszej Marii Panny, Gdynia, ul. Armii Krajowej 26
KONCERT FINAŁOWY
wstęp wolny
...więcej informacji o koncercie...
5 kwietnia 2009 (niedziela), godzina 17.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT FINAŁOWY
wstęp wolny
...więcej informacji o koncercie...


X Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA
Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most w Tczewie
KONKURS TEATRALNY I INSTALACJI W PRZESTRZENI MIASTA
termin składania prac: 1 kwietnia 2009
...więcej informacji o konkursie...


marzec 2009



24 marca (wtorek) 2009, godzina 18.30
Kościół św. Barbary, Gdańsk, ul. Długie Ogrody 19
WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALENJ EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI
Katedra Dyrygentury Chóralnej, Jazzu i Muzyki Estradowej
KONCERT MUZYKI CHÓRALNEJ
Wykonawcy:

Chór Żeński Gaudium Per Canto
dyrygent - Anna Fiebig
dyrygent - Anna Borkowicz

Chór Uczelniany Akademii Muzycznej
dyrygent - Anna Borkowicz
dyrygent - Małgorzata Rolak

Chór Męski Wydziału IV
dyrygent - Michał Kozorys

organy - Tomasz Niżygorocki

w programie:
F. Poulenc - Litanies - la Vierge Noire,
utwory a cappella kompozytorów: G. P. da Palestrina, T. L. da Victoria,
Z. Kodaly, P. Jańczak, J. Maklakiewicz, M. Wayne, A. Parker i inni.

...więcej informacji o koncercie...


24 marca (wtorek) 2009, godzina 18.00
Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
KONCERT STUDENTÓW KLAS GITARY I AKORDEONU

Wykonawcy:
Olga Piotrowska - gitara
Witold Budzinski - gitara
Piotr Skowronski - akordeon
Małgorzata Wegrzyn - gitara
Katarzyna Swobodzinska - gitara
Beata Wisniowska - gitara
Paweł Zaganczyk - akordeon
Andrzej Siarkiewicz - fortepian

...więcej informacji o koncercie...


22 marca (niedziela) 2009, godzina 19.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Koncert studentów i pedagogów specjalności Jazz i Muzyka Rozrywkowa
JAZZY JAZZ


5 marca - 15 marca 2009
Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Wolfgang Amadeus Mozart - KURS MISTRZOWSKI DLA WOKALISTÓW
...więcej informacji o kursie...
15 marca 2009 (niedziela) godzina 17.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT FINAŁOWY
...więcej informacji o koncercie...


14 marca 2009 (sobota) godzina 16.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
OFICJALNY KONCERT kończący Kurs Mistrzowski dla Perkusistów
z udziałem:
LUDWIGA ALBERTA, LIN CHING CHENGA oraz STUDENTÓW KLASY PERKUSJI
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
WYKŁAD ZMIENNY


11 - 14 marca 2009
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
KURS MISTRZOWSKI DLA PERKUSISTÓW
LUDWIG ALBERT (Belgium) - marimba
Lin Ching Cheng (Taiwan) - marimba

Ludwig Albert - jeden z najbardziej cenionych marimbafonistów na świecie,
profesor The Royal Conservatory of Music, Dance & Drama Antwerp oraz
Lemmensinstitute Hogeschool Leuven.

organizacja - ad. M. Adrjanczyk


12 marca (czwartek) 2009, godzina 15.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Koncert Uczniów Szkół Muzycznych Gdańska, Wrzeszcza, Gdyni i Elbląga
Wykonawcy:
Patrycja Szadkowska - flet
Ewa Szocik - flet
Paulina Węgrzynowska - flet
Joanna Lubocka - obój
Beata Studzińska - klarnet
Justyna Wasilewska - fagot
Wojciech Piórkowski - saksofon
Tomasz Wendt - saksofon
Konrad Michalski - róg
Cezary Zielke - róg
Emil Miszk - trąbka
Pedagodzy:
mgr Hanna Łącka, mgr Barbara Poszowska, mgr Jolanta Kowalczyk, mgr Ireneusz Mraczek,
mgr Ewa Naczk-Jankowska, mgr Władysław Chwin, mgr Wiesław Pająk, mgr Lucyna Chodzińska,
dr Piotr Pożakowski, prof. Szymon Pawłowski
Fortepian:
mgr T.Jocz, mgr M.Madej-Strukiel, mgr H.Kordalska, mgr M.Kułakowska,
mgr M.Sienkiewicz-Kosecka, mgr J.Staszewska, mgr A.Wieczorek, mgr M.Zimińska
mgr J.Żabierek


11 - 12 marca 2009
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KURS MISTRZOWSKI DLA PIANISTÓW
DANG THAI SON

...więcej informacji o kursie...
...DANG THAI SON - więcej informacji...


8 marca (niedziela) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT KOMPOZYTORSKI
kompozytorzy:
Anna Baranowska, Michał Ciesielski, Marek Czerniewicz, Jarosław Drozd
Paweł Kwapiński, Radosław Łuczkowski, Łukasz Michalski, Sebastian Moś

...więcej informacji o koncercie...


7 marca (sobota) 2009, godzina 19.00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Koncert Wokalistów Jazzowych
...więcej informacji o koncercie...


7 marca (sobota) 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT KOMPOZYTORSKI
kompozytorzy:
Michał Dudas, Eugeniusz Głowski, Darian Kaczmarek
Rafał Kłoczko, Magdalena Młyńska, Kinga Stachowiak

...więcej informacji o koncercie...


5 marca 2009 (czwartek), godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KONCERT DYPLOMANTÓW

BOGUSŁAW KOBIERSKI - DYRYGENT

ORKIESTRA SYMFONICZNA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. S. MONIUSZKI

Soliści:
Agnieszka DĄBEK (klasa prof. J. Raatza) - rożek angielski
Sebastian MÜNCH (klasa prof. R. Minkiewicza) - baryton
Joachim ŁUCZAK (klasa prof. M. Pawlak) - skrzypce
Dominika GLAPIAK (klasa prof. W. Wojtala) - fortepian

w programie:
G. Donizetti - Concertino na rożek angielski
W. A. Mozart - arie z opery "Wesele Figara"
G. Bizet - aria toreadora z opery "Carmen"
K. Szymanowski - I Koncert skrzypcowy
J. Brahms - I Koncert fortepianowy


luty 2009



termin składania prac: 1 marca 2009


23-24 lutego 2009
Sala 221 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KURS ORGANOWY
Maija Lehtonen (Oulu/Finlandia)
Gra legato w muzyce romantycznej
...więcej informacji o kursie...


23 lutego 2009, godzina 18.00
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
RECITAL FORTEPIANOWY
MISUZU TANAKA (Japonia)
w programie:
R. Schumann - Noweletty z op. 21 (nr 1, 4, 8), L. Janaček - W mgłach,
J. S. Bach - Wariacje Goldbergowskie, BWV 988
wykład zmienny
obecność studentów - pianistów obowiązkowa
...więcej informacji o koncercie...


8 lutego 2009 (niedziela), godzina 19.00
PROFESOR BORIS PETRUSHANSKY
RECITAL FORTEPIANOWY
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
w programie:
Robert Schumann - Arabeske op. 18, Toccata op.7, Humoreske op. 20
Johannes Brahms - 8 Klavierstücke op.76
Cesar Franck - Preludium, chorał i fuga
9 - 12 lutego 2009
PROFESOR BORIS PETRUSHANSKY
KURS MISTRZOWSKI DLA PIANISTÓW
Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
...więcej informacji o kursie...
...Boris Petrushansky - więcej informacji...
...Boris Petrushansky - dyskografia...


styczeń 2009



22 stycznia 2009 (czwartek), godz. 18.30
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI, KATEDRA WOKALISTYKI
STUDENCI PRZED SESJĄ
Wykonawcy:
studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego:
Róża Borzdyńska, Joanna Łukowska, Ewelina Piekarska,
Ewelina Rakoca, Agnieszka Roskal, Agnieszka Szczucka,
Joanna Trzpil, Katarzyna śurawska, Jacek Batarowski,
Janusz Bazylewicz, Kamil Górzyński, Jarosław Mielniczuk,
Marcin Miloch, Paweł Nodzak, Rafał Sambor
pianiści - pedagodzy:
Dorota Artykiewicz-Skrla,
Olga Nechyporenko,
Krystyna Pyszkowska


22 stycznia 2009 (czwartek), godzina 15.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
Koncert instrumentów Dętych Blaszanych


20 stycznia 2009 (wtorek), godz. 18.00
Sala S1 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI, KATEDRA WOKALISTYKI
STUDENCI PRZED SESJĄ
Wykonawcy:
studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego:
Karolina Cymańska, Karolina Driemel, Mira Graczyk,
Katarzyna Grajewska, Maria Hilla, Joanna Karczewska,
Monika Mączewska, Anna Olszak, Anna Osińska,
Agnieszka Rejek, Delfina Skarbek, Dorota Strzyżewska,
Magdalena Ułanowicz, Małgorzata Zienkiewicz,
Marek Gerwatowski, Tomasz Huryń, Paweł Kominek,
Taras Kuzmicz, Daniel Oleksy, Tomasz Urmański
pianiści - pedagodzy:
Urszula Bakalarska, Krystyna Wawryków,
Jadwiga Zieniewicz, Tomasz Jocz, Piotr Nowicki


20 stycznia 2009 (wtorek), godzina 18.00
Sala S2 (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA ORGANÓW, AKORDEONU I GITARY
Koncert studentów klas gitary i akordeonu
w programie:
J. Dowland, J. S. Bach, Ł. Woś, D. Kellner, A. Vivaldi, J. N. Bobrowicz,
J. Haydn, M. M. Ponce, M. Pasieczny, W. Zołotariew, C. Tirao
Wykonawcy:
studenci klas gitary i akordeonu:
Piotr Szefler, Edyta Kolibowska, Katarzyna Szamow, Ewelina Nowakowska
Alan Borys, Stanisław Janaszak, Paweł Nowak, Dorota Barska, Małgorzata Węgrzyn
Piotr Skowroński, Anna Nowicka
...więcej informacji o koncercie...


17 stycznia 2009 (sobota), godzina 19.30
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
Koncert studentów specjalności Pedagogika Instrumentalna
w programie:
K. Szymanowski, S. Rachmaninow, T. Albinioni, J. S. Bach, B. Crusell, S. L. Weiss, J. Ed. Barat,
E. MacDowell, E. Grieg, J. Mouquet, C. Saint-Saens, G. Dinicu, A. Piazzolla, A. Chaczaturian
Wykonawcy:
studenci specjalności Pedagogika Instrumentalna
...więcej informacji o koncercie...


16 - 18 stycznia 2009
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
IV SEMINARIUM BAROKOWE
...więcej informacji o kursie...


16 stycznia 2009 (piątek), godz. 18.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI, KATEDRA WOKALISTYKI
KONCERT ŚWIĄTECZNY - Z kolędą przez Polskę
Udział wezmą pedagodzy i studenci wszystkich wydziałów naszej uczelni
wraz z REKTORAMI.
...więcej informacji o koncercie...
...program koncertu...


15 stycznia 2009 (czwartek), godzina 15.00
Sala Kameralna (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
Koncert klas fletu, oboju i fagotu


9 stycznia 2009 (piątek), godz. 14.00 - 17.00
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Katedra Organów, Akordeonu i Gitary
HELMUT DEUTSCH (Niemcy) - kurs interpretacji muzyki organowej
Zapraszamy wszystkich studentów i uczniów klas organów!
...więcej o kursie...


8 stycznia 2009 (czwartek), godz. 18.00
Sala S2 (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI, KATEDRA WOKALISTYKI
STUDENCI PRZED SESJĄ
Wykonawcy:
studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego:
Joanna Dubiela, Ewelina Koniec, Dorota Rosłaniec,
Aleksandra Sosna, Małgorzata Zienkiewicz, Jerzy Michno
student Wydziału Instrumentalnego:
Piotr Rodak - fortepian
pianiści - pedagodzy:
Krystyna Wawryków, Jadwiga Zieniewicz



Więcej informacji:

Anna Kasprzycka - Biuro organizacyjne
tel. 300 92 47
fax 300 92 10
e-mail: a.kasprzycka@amuz.gda.pl

Więcej informacji:
Biuro koncertowe
tel. 300 92 01
fax 300 92 10
e-mail: zawilski@amuz.gda.pl, rektorat@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 11 marca 2011


© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku