ECTS

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wdraża w roku akademickim 2003/2004 Europejski System Transferu Punktów (ECTS).
W dniu 8 grudnia 2003 Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki zaakceptował wdrożenie tego systemu na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki.
W dniu 16 lutego 2004 koordynator ECTS na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki poinformuje Senat o wdrożeniu systemu na swoim wydziale.
Poniżej zamieszczamy gotowe dokumenty: część wstępną Pakietu Informacyjnego oraz części obowiązujące na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki oraz na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Pozostałe części Pakietu Informacyjnego to szkice, które wkrótce zostaną zastąpione przez gotowe dokumenty.
Wszelkie uwagi i propozycje prosze kierować do koordynatora uczelnianego ECTS oraz programu ERASMUS Wojsława Brydaka

prof. Elżbieta Rosińska
koordynator uczelniany programu Erasmus
godziny dyżurów:
poniedziałek: 12.00-15.00, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
tel. komórkowy: (+48) 609 390 133
e-mail: e.rosinska@amuz.gda.pl
Dominika Janik
pracownik biura wymiany zagranicznej
godziny dyżurów:
poniedziałek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
wtorek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
środa: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
piątek: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
e-mail: d.janik@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 4 sierpnia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku