Erasmus - rekrutacja

Drogi Studencie,
Chcesz spędzić semestr lub cały rok na studiach zagranicą w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning/Erasmus? Poniżej przedstawiamy szczegóły procesu rekrutacji.
Przed wyjazdem:
 1. Zapoznaj się z kryteriami wyjazdu dotyczącymi wyników w nauce oraz osiągnięć artystycznych, a także z listą uczelni partnerskich AM w Gdańsku.
 2. Do 20 grudnia złóż w biurze programu Erasmus wypełniony oraz podpisany przez profesora przedmiotu głównego, właściwego dziekana i pracownika dziekanatu wniosek o przyznanie wyjazdu. Wyniki kwalifikacji przez Kolegium Rektorskie będą znane w styczniu.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wybierz uczelnie, w których chcesz studiować, zapoznaj się z ich programami nauczania i przygotuj następujące dokumenty:

  - Student Application Form - wypełnij i prześlij do Biura na adres: d.janik@amuz.gda.pl
  - Learning Agreement - wypełnij i również prześlij
  - płyta demo z ok. 20-minutową prezentacją swoich umiejętności.

  Jeśli chcesz aplikować do kilku uczelni, przygotuj dla każdej z nich osobny komplet dokumentów. Po przesłaniu formularzy zgłoś się do biura do 10 lutego.
 4. Podpisane przez właściwego dziekana oraz koordynatora programu Erasmus dokumenty wyślij do wybranych uczelni. Ostateczny termin aplikacji w większości uczelni zagranicą to 1 marca - tego dnia przesyłka musi się znaleźć na miejscu, nie decyduje data stempla pocztowego!
 5. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z zagranicznej uczelni przyjdź do biura, aby podpisać umowę finansową oraz odebrać zaświadczenie dla NFZ (konieczne by otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). Podpisanie umowy jest niezbędnym warunkiem wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus i otrzymania stypendium.
W trakcie pobytu:
 1. Pilnie ucz się i ćwicz, a także korzystaj z miejscowej oferty kulturalnej i innych atrakcji.
 2. Po zapoznaniu się na miejscu z planem zajęć możesz zmienić listę realizowanych przedmiotów. Swój wybór skonsultuj w biurze Erasmusa uczelni zagranicznej.
 3. Na koniec semestru zbierz wszystkie zaliczenia i oceny.
Po powrocie:
 1. W ciągu miesiąca od powrotu przynieś następujące dokumenty otrzymane zagranicą:
  - Confirmation of Study
  - Transcript of Records

  Jeśli uczelnia obiecała wysłać je pocztą, poinformuj o tym biuro Erasmusa.

 2. Wypełnij ankietę on-line beneficjenta programu Erasmus.
 3. Dostarczenie w/w dokumentów i wypełnienie ankiety jest niezbędne do wypłacenia ostatniej części grantu!
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Application Form (.doc)
Learning Agreement (.doc)

Wniosek (.doc)
Wniosek (.pdf)

Więcej informacji:
prof. Elżbieta Rosińska
koordynator uczelniany programu Erasmus
godziny dyżurów:
poniedziałek: 12.00-15.00, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
tel. komórkowy: (+48) 609 390 133
e-mail: e.rosinska@amuz.gda.pl
Dominika Janik
pracownik biura wymiany zagranicznej
godziny dyżurów:
poniedziałek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
wtorek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
środa: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
piątek: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
e-mail: d.janik@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 25 stycznia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku