Jednostki organizacyjne Wydział III

Katedra Wokalistyki

Kierownik - prof. zw. Piotr Kusiewicz
e-mail: p.kusiewicz@wp.pl, piotr@kusiewicz.pl
Członkowie Katedry:
prof. zw. Brygida Skiba
prof. zw. Ryszard Minkiewicz
prof. nadzw. Bożena Harasimowicz
prof. dr hab. Dariusz Paradowski
prof. dr hab. Leszek Skrla
dr hab. Wiesława Maliszewska, prof. AM
doc. Florian Skulski, prof. AM
ad. dr Marcin Ciszewski
ad. dr Anna Fabrello
ad. dr Stanisław Daniel Kotliński
ad. dr Aleksandra Kucharska-Szefler
ad. Ewa Marciniec
ad. dr Andrzej Nanowski
ad. dr Alicja Rumianowska
asystent mgr Krzysztof Bobrzecki

Działalność Katedry Wokalistyki w latach 1998 - 2005

Koncerty Katedry Wokalistyki od 12 października 1999 do 20 stycznia 2006

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 11 lipca 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku