Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Studium prowadzi lektoraty języków obcych w ramach programów studiów poszczególnych wydziałów i specjalności.
Celem lektoratu jest ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności językowych z języków nowożytnych w zakresie ogólnym i specjalistycznym oraz przygotowanie do korzystania z literatury fachowej.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Na poszczególnych wydziałach obowiązują następujące lektoraty:
 • na Wydziale I, II i IV: jeden lektorat przez 4 semestry
 • ponadto na wydziale IV:
  • studenci kierunku jazz wokalny mają lektorat języka angielskiego z fonetyka amerykańską przez 4 semestry
  • studenci kierunku edukacja muzyczna z językiem angielskim mają jeden lektorat innego języka obcego niż angielski przez 4 semestry (przedmioty związane z językiem angielskim zawarte są w programie tej specjalności)
  • niektóre specjalności mają podstawy języka łacińskiego przez 4 semestry
 • na Wydziale III:
  • specjalność śpiew solowy: języki włoski przez 4 semestry oraz fonetyka języka niemieckiego przez 2 semestry,
  • specjalność musical: język angielski z fonetyką amerykańską przez 4 semestry
 • studia niestacjonarne na wydziale II i IV: język angielski
Lektoraty są zajęciami wynikającymi z planu studiów - obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ostatni semestr kończy się egzaminem, pozostałe - zaliczeniem z oceną.
Jeżeli student już wcześniej studiował inny kierunek lub studiuje równolegle dwa kierunki, to po zapisaniu się na lektorat może zwrócić się o jego wcześniejsze zaliczenie na podstawie wpisów z innego kierunku studiów.
Szczególną formę lektoratu oferują seminaria językowe - są to zajęcia dla studentów oraz pracowników uczelni, którzy znają już język i chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.

Lektorzy:

język angielski
język francuski
język łaciński język niemiecki język szwedzki język rosyjski język włoski Kierownikiem Studium Języków Obcych jest st. wykł. mgr Krystyna Prokopska, tel. 697 87 67 06, prokopska@amuz.gda.pl.
REGULAMIN WEWNĘTRZNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO W RAMACH PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Dziekanat Wydziału I, Dział nauczania
pok 209, bud. B
tel. (+48 58) 300 92 14
fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: p.blakala@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
pok 210, bud. A
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Sylwia Holeksa, Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 16 stycznia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku