Studium pedagogiczne

Studium Pedagogiczne

Kierownik Studium: Małgorzata Skorupa, prof. AM
Studium jest jednostką międzywydziałową. Dostępne jest od trzeciego roku studiów, bezpłatnie, dla studentów Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także, odpłatnie, dla absolwentów państwowych wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych.
Studium umożliwia uzupełnienie wiedzy o przedmioty pedagogiczne i zdobycie uprawnień do pracy w szkolnictwie.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przez cztery semestry.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Przygotowania Pedagogicznego.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie,
- odpis dyplomu studiów wyższych,
- dowód opłaty za studia.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września przez Dział Nauczania, tel. (+48 58) 300 92 33.
Opłata (semestralnie 500 zł) wnoszona jest na konto bankowe:
BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
pok 210, bud. A
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 23 maja 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku