Wydział II

Wydział Instrumentalny

Dziekan - prof. Elżbieta Rosińska
czwartki, godz. 12.00-13.30, pok. 209, budynek czerwony
soboty zjazdowe, godz. 15.00-16.30, pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan - ad. Elżbieta Pasierowska - Kołodziej
wtorki, godz. 11.30-13.00, pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan - dr hab. Małgorzata Skotnicka
środy, w godz. 11.30-13.00, pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20
Katedra Fortepianu
Kierownik - prof. zw. Waldemar Wojtal
Katedra Instrumentów Smyczkowych
Kierownik - prof. nadzw. Wojciech Szlachcikowski
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji
Kierownik - prof. zw. Józef Raatz
Katedra Kameralistyki
Kierownik - prof. zw. Anna Prabucka-Firlej
Zakład akompaniamentu
Kierownik - prof. Jadwiga Lewczuk
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary
Kierownik - prof. Roman Perucki
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
poniedziałek - czwartek, godz. 10.00-14.00, pok. 210, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl

Wydział kształci absolwentów szkół średnich. Studia trwają pięć lat i prowadzone są w następujących specjalnościach: AKORDEON, ALTÓWKA, FAGOT, FLET, FORTEPIAN, GITARA, KLARNET, KONTRABAS, OBÓJ, ORGANY, PERKUSJA, PUZON, SKRZYPCE, TRĄBKA, WALTORNIA, WIOLONCZELA.
Studia stacjonarne w zakresie gry na instrumencie przygotowują do działalności koncertowej i pedagogicznej.
Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Instrumentalnym wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I i II stopnia, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych.
Wydział Instrumentalny oferuje absolwentom możliwości dalszego kształcenia się na studiach podyplomowych i stażach podyplomowych.
STUDIA PODYPLOMOWE służą podnoszeniu kwalifikacji absolwentów wyższych szkół muzycznych i przygotowują kandydatów do przewodów kwalifikacyjnych I stopnia. Słuchaczami mogą zostać instrumentaliści, którzy ukończyli studia magisterskie w akademiach muzycznych w Polsce lub uzyskali dyplom w wyższych szkołach muzycznych za granicą. Warunkiem przyjęcia jest pomyślny wynik przesłuchania kwalifikacyjnego.
STAŻE PODYPLOMOWE, prowadzone we wszystkich specjalnościach, służą doskonaleniu umiejętności instrumentalnych pod kierunkiem wybranego pedagoga.

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
pok 210, bud. A
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 16 stycznia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku