Wydział III

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan - ad. dr Andrzej Nanowski
poniedziałki, godz. 13.00-14.00, pok. 203, budynek żółty
e-mail: a.nanowski@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 300 92 32
Prodziekan - prof. dr hab. Dariusz Paradowski
czwartki, godz. 11.00-12.00, pok. 203, budynek żółty
e-mail: d.paradowski@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 300 92 32
Katedra Wokalistyki
Kierownik - prof. zw. Piotr Kusiewicz
tel. (+48 58) 300 92 34
e-mail: p.kusiewicz@wp.pl
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl

Wydział kształci absolwentów szkół średnich na solistów, którzy będą wszechstronnie przygotowani wokalnie i aktorsko do pracy na scenie muzycznej - w operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradzie koncertowej w różnych formach wokalnych - pieśni, kantacie, oratorium. Studia trwają sześć lat. Prowadzone są w trybie studiów dziennych.
Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i średniego, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych.
Program studiów obejmuje m.in. przygotowanie wokalne (śpiew solowy, zespoły wokalne, opracowanie partii operowych i oratoryjnych), przygotowanie sceniczne (dykcja, wiersz, proza, ćwiczenia aktorskie, taniec, charakteryzacja), a także rozwój ogólnomuzyczny i humanistyczny.
Szeroko rozwinięty jest program zajęć praktycznych na scenie. Studenci często biorą udział w rożnych koncertach, a także przygotowują pod kierunkiem pedagogów spektakle teatralne i operowe. Mają też możliwość doskonalenia swoich umiejętności na międzynarodowych kursach mistrzowskich, które odbywają się w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W ostatnich latach prowadziły je sławy światowej wokalistyki: Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata Scotto, Katia Ricciarelli, Salvatore Fisichella, Paul Esswood, Claudio Desderi.
Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich.

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 26 listopada 2012

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku