W III - Kursy i seminaria

KURSY, SEMINARIA, WYKŁADY ZORGANIZOWANE PRZEZ
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU


2010/11

 • 4 października 2010 - Uroczystość otwarcia roku akademickiego 2009/10 wykład inauguracyjny wygłoszony przez ad. dr Aleksandrę Kucharską - Szefler - Pieśni Fryderyka Chopina zagadką dla współczesnych - wykład ilustrowany był wykonaniem wybranych pieśni w interpretacji prelegentki oraz as. mgr Krzysztofa Bobrzeckiego oraz st. wykł. mgr Doroty Artykiewicz - Skrla - fortepian

 • 25-29 października 2010 X Serminarium Interpretacji Muzyki Barokowej prowadzone przez prof. Paula Esswooda (The London Royal Academy of Music) poświęcone sztuce wykonania barokowej arii da capo

 • 15-20 listopada 2010 roku IX Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Wokalistów prowadzony przez Claudio Desderi zatytułowany Włoski Mozart i Belcanto italiano

 • 15 - 21 listopada 2010 r. II Gdańskie Dni Wokalistyki Musica Vocale na które złożyły się następujące wydarzenia:

  • 1. W/w Kurs Mistrzowski Claudio Desderiego
  • 2. 17 listopada - Spektakl S. Belbel - Po deszczu - reż. ad. dr Dorota Kolak, wyk. Studenci II roku specjalności śpiew solowy,
  • 3. 17 listopada - Spektakl I. Vilquist - Oskar i Ruth - reż. mgr Joanna Bogacka - wyk. Studenci IV roku specjalność śpiew solowy,
  • 4. 18 listopada - Spektakl A. Veiel - Kop - reż. Magadalena Boć - wyk. Studenci III roku specjalność musical,
  • 5. 18 listopada - Spektakl N. La Bute - Kształt rzeczy - reż. mgr Dariusz Szymaniak - wyk. Studenci II roku specjalność musical,
  • 6. 20 listopada - Uroczysta msza w intencji zmarłych pedagogów Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku Kościół Św. Barbary (oprawa artystyczna studenci pedagodzy III wydziału),
  • 7. 20 listopada - Koncert Pieśni F. Chopina - przygotowany przez as. mgr Krzysztofa Bobrzeckiego,
  • 8. 20 listopada - spektakl C. Harasimowicza- I like Chopin - wyk. studenci spec. śpiew solowy,
  • 9. 20 listopada - Koncert Piosenki francuskiej Sous le ciel de Paris - przygotowanie st. wyk. mgr A. Nanowski, ad. dr Dorota Kolak , mgr Dariusz Szymaniak,
  • 10. 20 listopada - Koncert finałowy Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego Claudio Desderiego - Gala Belcanto - Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku dyr. - Claudio Desderi,
  • 11. 21 listopada - Konferencja Naukowa Korzenie Polskiej Szkoły Wokalnej - honorowi goście prof. Eugeniusz Sąsiadek i redaktor Wiktor Bregy,
  • 12. 21 listopada Uroczyste nadanie imion salom 204 - prof. Beliny - Skupiewskiego, 305 - prof. Barbary Iglikowskiej, oraz przekazanie fonoteki Pana Krzysztofa Drzewieckiego Wydziałowi Wokalno-Aktorskiemu,
  • 13. 21 listopada - Koncert wspomnień poświęcony pamięci prof. Barbary Iglikowskiej - wykonawcy absolwenci Pani profesor - przygotowanie i prowadzenie ad. dr Stanisław Daniel Kotliński.

 • 2-4 lutego 2011 "Hanns Eisler" Hochschule für Musik Berlin - kurs poświęcony porównaniu elementów słowiańskiej i włoskiej szkoły wokalnej prowadzony przez ad. dr Stanisława Daniela Kotlińskiego zakończony recitalem prowadzącego

 • 7 - 12 lutego 2011 "Luigi Cherubini" Conservatorio statale di Musica Firenze - kurs poświęcony porównaniu elementów słowiańskiej i włoskiej szkoły wokalnej prowadzony przez ad. dr Stanisława Daniela Kotlińskiego zakończony recitalem prowadzącego

 • 14 - 19 lutego 2011 "Arrigo Boito" Conservatorio statale di Musica Parma - kurs poświęcony porównaniu elementów słowiańskiej i włoskiej szkoły wokalnej prowadzony przez ad. dr Stanisława Daniela Kotlińskiego zakończony recitalem prowadzącego

 • 28 luty - 5 marca 2011 r. XI Serminarium Interpretacji Muzyki Barokowej prowadzone przez prof. Paula Esswooda (The London Royal Academy of Music) poświęcone sztuce wykonania barokowej arii da capo,

 • 3 - 8 kwietnia 2011 - Kurs Mistrzowski - Balans pomiędzy rejestrem piersiowym a głowowym, jako podstawa zdrowej techniki śpiewu prowadzony przez prof. Charlotte Lehmann - Uniwersytet Muzyki w Würzburgu Niemcy

 • 4 kwietnia 2011 - Wykład otwarty poświęcony polskiemu teatrowi musiacalowemu prowadzony przez wybitnego reżysera musicalowego Wojciecha Kościelniaka

 • 28 lipca - 7 sierpnia 2011 - III Letnia Akademia Śpiewu - zorganizowana przez Impressio Art - prof. B. Harasimowicz - Matosek przy współpracy Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku

2009/10

 • 5 października 2009 - Uroczystość otwarcia roku akademickiego 2009/10 wykład inauguracyjny wygłoszony przez st. wykł. mgr A. Nanowskiego - Musical - sztuka daleka czy bliska

 • 19,20,21 listopada 2009 r. I Gdańskie Dni Wokalistyki Musica Vocale na które złożyły się następujące wydarzenia:

  • 1. Uroczysta msza w intencji Haliny Mickiewicz (oprawa artystyczna studenci i absolwenci profesorki),
  • 2. Spektakl studencki - Studenci Maestrze - Pchła Szachrajka (reżyseria mgr Joanna Bogacka),
  • 3. Otwarcie sali im. Haliny Mickiewiczówny,
  • 4. Uroczysty koncert Katarzyny Dondalskiej z towarzyszeniem Akademickiej Orkiestry Kameralnej dyr. ad I st. P.Stanisławski
  • 5. Wieczór wspomnieniowy połączony z promocją książki Katarzyny I. Gawęckiej - Halina Mickiewiczówna

 • 23,24,25,26 listopada 2009 r. VII Seminarium interpretacji muzyki barokowej prowadzone przez prof. Paula Esswooda poświęcone Interpretacji Pieśni Staroangielskiej

 • 19 i 20 grudnia 2009 Seminarium Form i stylów ruchu scenicznego poświęcone stylistyce ruchu w barokowych formach scenicznych prowadzone przez mgr H. Chojnacką (Uniwersytet Muzyczny im Fr. Chopina Warszawa).

 • 16 i 17 stycznia 2010 r. Seminarium Formy i style ruchu scenicznego dla studentów specjalności musical, prowadzone przez pedagogów wydziału IV pod opieką naukową ad dr A. Galikowskiej-Gajewskiej

 • 22 lutego - 2 marca 2010 r. Mistrzowski Kurs Interpretacji ruchowej i aktorskiej muzyki hiszpańskiej prowadzony przez mgr H. Chojnacką (Uniwersytet Muzyczny im Fr. Chopina Warszawa).

 • 24 - 31 marca 2010 r., VIII i IX Seminarium interpretacji muzyki barokowej prowadzone przez prof. Paula Esswooda poświęcone interpretacji muzyki oratoryjnej J.S. Bacha i G.B. Pergolesiego

 • 17 i 18 kwietnia 2010 r., Seminarium Pantomimy prowadzone przez Dyrektora Artystycznego Teatru Pantomimy we Wrocławiu Marka Oleksego.

 • 22 kwietnia 2010 sala S2 - Wykład ad. dr Katarzyny Suskiej Claude Debussy i poezja jego czasów.

 • 9 maja 2010 - ŚWIĘTO AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU - uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej W Gdańsku - wykład ad. dr hab. Barbary Gogol-Drożniakiewicz - St. Moniuszko a Europa

2008/09

 • 24, 25, 26 października 2008 roku - Seminarium interpretacji muzyki barokowej prowadzone przez prof. Paula Esswooda

 • 4 i 11 grudnia 2008 roku seminaria zatytułowane Wstęp do wymowy języka niemieckiego w śpiewie na przykładzie Pasjii wg Św. Mateusza - J. S. Bacha BWV 244 - prowadzone przez dr hab. Camillę Batstübner-Kizik prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • 16,17,18 stycznia 2009 roku - Seminarium interpretacji muzyki barokowej prowadzone przez prof. Paula Esswooda

 • 5 - 15 marca 2009 roku Kurs Interpretacji Muzyki Operowej W. A. Mozarta na przykładzie Don Giovanniego, Cosi fan Tutte i Wesela Figara prowadzony przez Maestro Claudio Desderiego

 • 27 marca - 5 kwietnia 2009 roku Seminarium i Kurs interpretacji muzyki barokowej prowadzone przez prof.Paula Esswooda a poświęcone Pasji wg. Św. Mateusza - Jana Sebastiana Bacha BWV 244

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 14 października 2011

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku