W III - Musical - galeria

SPECJALNOŚĆ MUSICAL
GALERIA


Specjalność Musical została powołana na Wydziale Wokalno - Aktorskim w roku 2008, z inicjatywy ówczesnego Prodziekana ad. dr Andrzeja Nanowskiego. Coraz większe zainteresowanie musicalem w Polsce znalazło swe odbicie w potrzebie kształcenia studentów w tej specjalności. Gdańska uczelnia powołała studia licencjackie jako pierwsza w Polsce, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów na studia wokalne.

Wobec nieistniejących w Wyższym Szkolnictwie Artystycznym wzorców mają charakter autorski, a ich plan jest w miarę realizacji korygowany i dostosowywany do rzeczywistych potrzeb i możliwości studentów. Celem studiów na specjalności Musical jest wykształcenie wszechstronnego artysty - muzyka, posiadającego wysokie kwalifikacje wokalne, aktorskie i taneczne, niezbędne do pracy we współczesnym teatrze musicalowym. Zdobywane w czasie studiów umiejętności są systematycznie prezentowane na pokazach (przedmioty aktorskie; proza, podstawy gry aktorskiej, sceny klasyczne, sceny współczesne, aktorska interpretacja piosenki) oraz koncertach musicalowych (przedmiot interpretacja musicalu; połączenie zdobyczy wokalnych, aktorskich i przedmiotów ruchowych; podstawy tańca klasycznego, taniec współczesny, taniec musicalowy). Działania te mają na celu zapewnienie studentom żywego kontaktu z publicznością, niezbędnego w kształceniu i rozwoju każdego artysty.

W listopadzie 2010 r. powołany został Zakład Musicalu, kierowany przez ad. dr Andrzeja Nanowskiego. Zgodnie ze Statutem uczelni, jego zadaniem jest prowadzenie działalności artystycznej i badawczej.


Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 26 października 2012

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku