W III - Spektakle i koncerty

PREMIERY OPEROWE I INSCENIZOWANE KONCERTY MUZYKI
OPEROWEJ I MUSICALOWEJ ORAZ SPEKTAKLE TEATRALNE


2010/11

PREMIERY OPEROWE I INCENIZOWANE KONCERTY MUZYKI OPEROWEJ I MUSICALOWEJ ORAZ SPEKTAKLE TEATRALNE

 • 17 grudnia 2011 - Prezentacje III - Inscenizowany koncert piosenek - przygotowanie ad. dr Andrzej Nanowski i as. mgr Krzysztof Bobrzecki - wykonawcy - studenci I roku specj. Musical

 • 18 grudnia 2011 - Prezentacje III - Inscenizowany koncert piosenek - przygotowanie ad. dr Andrzej Nanowski i as. mgr Krzysztof Bobrzecki - wykonawcy - studenci I roku specj. Musical

 • 27 stycznia - Janusz Głowacki - Good night Dżerzi - spektakl dramatyczny - reż mgr Magdalena Boć - wyk studenci II roku spec musical

 • 28 stycznia - Bohumil Herbal - Postrzyżyny i Pociągi pod specjalnym nadzorem - spektakl poetycki reż mgr Magdalena Boć - wykonawcy studenci I roku spec musical,

 • 12 marca - Udział studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego (partie solowe i chóralne) w spektaklu Rymskiego - Korsakaowa - Aleko przygotowanym przez Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

 • 13 marca - Udział studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego (partie solowe i chóralne) w spektaklu Rymskiego - Korsakaowa - Aleko przygotowanym przez Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

 • 28 kwietnia 2011 - Scena Centrum Kultury w Gdyni - Jean Claude Carriere - Pląska - reżyseria mgr Joanna Bogacka, wyk. studenci III roku specj. Musical

 • 28 kwietnia 2011- Scena Centrum Kultury w Gdyni - Miłość i więcej nic - koncert inscenizowanych piosenek Jaques-a Brela - kierownictwo muz. ad. dr Andrzej Nanowski, reż mgr Joanna Bogacka - wyk. - studenci III roku specj musical

 • 29 kwietnia 2011- Scena Centrum Kultury w Gdyni - koncert inscenizowanych pieśni Fr Chopina - Zapomnieni - kier. Muz as. mgr Krzysztof Bobrzecki - wyk. - studenci spec. śpiew solowy

 • 28 kwietnia 2011- Scena Centrum Kultury w Gdyni - C. Harasimowicz - I like Chopin - spektakl teatralny - reż prof. Grzegorz Chrapkiewicz - wyk. studenci spec. śpiew solowy,

 • 15 maja 2011 - Premiera spektaklu operowego Domenico Cimarosy - Potajemne małżeństwo - kierownictwo muz. ad z kwal I st. Przemysław Stanisławski, reżyseria ad. dr Dorota Kolak, scenografia mgr Marta Koniczuk wykonawcy - studenci specjalności śpiew solowy,

 • 16 maja 2011 - Premiera spektaklu operowego Domenico Cimarosy - Potajemne małżeństwo - kierownictwo muz. ad z kwal I st. Przemysław Stanisławski , reżyseria ad. dr Dorota Kolak, scenografia mgr Marta Koniczuk wykonawcy - studenci specjalności śpiew solowy,

 • 17 maja 2011 - Premiera spektaklu operowego Domenico Cimarosy - Potajemne małżeństwo - kierownictwo muz. ad z kwal I st. Przemysław Stanisławski, reżyseria ad. dr Dorota Kolak, scenografia mgr Marta Koniczuk wykonawcy - studenci specjalności śpiew solowy,

 • 4 czerwca 2011 - Inscenizowany Koncert scen musicali Disney-owskich - Magic to do - scenariusz i kierownictwo muz. ad. dr Andrzej Nanowski, reżyseria Krzysztof Knurek, choreografia mar Tatiana Różankiewicz, mgr Sławomir Gidel, Karol Drzewoszewski - wykonawcy - studenci specjalnośći musical,

 • 5 czerwca 2011 - Inscenizowany Koncert scen musicali Disney-owskich - Magic to do - scenariusz i kierownictwo muz. ad. dr Andrzej Nanowski, reżyseria Krzysztof Knurek, choreografia mar Tatiana Różankiewicz, mgr Sławomir Gidel, Karol Drzewoszewski - wykonawcy - studenci specjalnośći musical,

 • 7 czerwca 2011 - Aleksander Żelezcow - Dialogi o zwierzętach - spektakl dramatyczny reżyseria mgr Joanna Bogacka, - wyk. studenci roku III spec. śpiew solowy
 • 8 czerwca - Emil Ajar/Romain Gary/ - Życie przed sobą - spektakl reżyseria mgr Magdalena Boć

 • 10 czerwca 2011- spektakl poetycki - Przygoda z Leśmianem - reż mgr Magdalena Boć - wykonawcy studenci I roku śpiew solowy,

 • 13 czerwca - Inscenizowany koncert Piosenki Aktorskiej - reż prof. Grzegorz Chrapkiewicz - wykonawcy studenci III roku specj. Musical

KONCERTY SYMFONICZNE I KAMELRALNE

 • 4 października 2010 - Koncert pieśni Fr. Chopina - Inauguracja roku akademickiego 2010/11 - wyk. ad dr Aleksandra Kucharska - Szefler , as.mgr Krzysztof Bobrzecki, st. wyk Dorota Artykieiwcz - Skrla,

 • 26 listopada 2011 - wizyta w Akademii Muzycznej i koncert zorganizowany dla Klubu Śmiałych Mistrzów z Gdyni( klub dzieci specjalnej troski) przez studentów III roku spec musical,

 • 15 grudnia 2010 - Koncert przedświąteczny Z kolędą przez wieki - Koło Naukowe - opieka art. ad. dr Aleksandra Kucharska -Szefler wystąpili studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Wydziału Instrumentalnego

 • 8 stycznia 2011 Koncert Noworoczny - Filharminia Bałtycka - Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku - Monika Tyburska, Miłosz Gałaj - studenci III roku spec. musical- dyr. prof. Z Rychert

 • 9 stycznia 2011 Koncert Noworoczny - Filharminia Bałtycka - Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku - Monika Tyburska, Miłosz Gałaj - studenci III roku spec. musical- dyr. prof. Z Rychert

 • 17 stycznia 2011 - Koncert Studenckiego Koła Naukowego - Studenci przed Sesją 1 - wyk. studenci spec śpiew solowy i pedagodzy wydziału, opieka art. ad. dr Aleksandra Kucharska -Szefler

 • 20 stycznia 2011 - Dzienny Dom Opieki Społecznej ul Wajdeloty 28A - Koncert Studenckiego Koła Naukowego - Koncert kolęd, opieka art. ad. dr Aleksandra Kucharska -Szefler

 • 20 stycznia 2011 - Koncert Studenckiego Koła Naukowego - Studenci przed Sesją 2 - wyk. studenci spec śpiew solowy i pedagodzy wydziału, opieka art. ad. dr Aleksandra Kucharska -Szefler

 • 23 stycznia 2011 Muzyka w Nowym Ratuszu Gdańsk - recital wokalny - student Miłosz Gałaj ad dr Andrzej Nanowski - T. Baird - Sonety Miłosne , songi z musicali ,

 • 17 luty 2011 Koncert z okazji podpisania umowy o współpracy AM Gdańsk z Uniwersytetem w Valencii - stud spec. musical - ad dr Andrzej Nanowski - fortepian

 • 19 luty 2011 Koncert Karnawałowy Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku - studentki spec. musical Beata Burzyńska, Natalia Piotrowska , Monika Tyburska - ad. dr Andrzej Nanowski - fortepian- program - songi z musicali

 • 22 luty 2011 Koncert Koła Naukowego na zakończenie obchodów roku chopinowskiego - Chopin taki sam czy ten sam - ad dr Aleksandra Kucharska - Szefler

 • 25 luty 2011 Koncert Koła Naukowego - Andrzej Hiolski in memoriam - studenci i pedagodzy Wydziału wokalno Aktorskiego - st. wyk. Dorota Artykiewicz Skrla - fortepian

 • 5 marca 2011 - Koncert Arii da capo na zakończenie XI Seminarium Barokowego - Baroque Music in Gdańsk prowadzonego przez prof. wizytującego Paula Esswooda ( The London Royal Academy of Music ),

 • 20 marca 2011 -Filharmonia Bałtycka w Gdańsku - W.A.Mozart - Msza koronacyjna KV 317 - Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku - soliści studenci Wydziału Wokalno-aktorskiego spec śpiew solowy (M.Schabowska, M. Mączewska, D.Oleksy K.Górzyński ) - dyr. Kai Buman

 • 8 marca 2011 - Koncert kończący Kurs Mistrzowski - Balans pomiędzy rejestrem piersiowym a głowowym, jako podstawa zdrowej techniki śpiewu prowadzony przez prof. Charlotte Lehmann

 • 22 marca 2011 - Udział studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego w -Koncercie wiosennym- organizowanym przez Wydział IV kierunek Edukacja Muzyczna .

 • 31 marca 2011- Koncert liryki wokalnej XIX i XX wieku - opieka art. prof. Bożena Harasimowicz wystąpili studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego,

 • 1 maja 2011 - Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II - Sopot Kościół Św.Jerzego - W.A.Mozart - Msza Koronacyjna KV317 - Polska Filharmonia Kameralna - Partie chóralne i solowe wykonali studenci wydziału Wokalno-Aktorskiego - dyr. ad z kwal. I st. Przemysław Stanisławski

 • 8 maja 2011 - Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II - Katedra Św Mikołaja w Elblągu - J.S.Bach - Wielka Msza h-moll - Orkiestra Kameralna w Elblągu - Partie solowe i chóralne studenci spec. śpiew solowy - dyr. ad. dr Przemysław Stanisławski

 • 14 maja 2011- Koncert symfoniczny dobroczynny na rzecz odbudowy Fary Gubińskiej - kościół klasztorny w Guben - Niemcy -solistami byli m.inn. studenci wydziału Janusz Bazylewicz i Paweł Nodzak

 • 15 maja - Opera Bałtycka - Opera Si - Studenci specj. Śpiew solowy i musical - opieka art. - prof. nadzw. Ryszard Minkiewicz

 • 18 maja 2011 - Dzienny Dom Opieki Społecznej ul Wajdeloty 28A Koncert Studenckiego Koła Naukowego Przed konkursem- opieka art. ad. dr Aleksandra Kucharska -Szefler wystąpili studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

 • 26 maja 2011 - Koncert W jakiej jesteśmy formie-- koncert studentów III roku spec śpiew solowy opieka art. mgr Beata Kotłowska

 • 29 maja 2011 - Pałac Opatów w Oliwie - Recital wokalny - Marek Kaliszuk student VI roku , prof. Krystyna Pyszkowska - fortepian

 • 2 czerwca 2011 - Liryka wokalna XX wieku - koncert muzyki współczesnej opieka art. ad. dr Piotr Nowicki - wykonawcy studenci specjalności śpiew solowy

 • 09 czerwca 2011, godz. 11 Dzienny Dom Opieki Społecznej ul Wajdeloty 28 Koncert Studenckiego Koła Naukowego -Muzyka łączy pokolenia- opieka art. ad. dr Aleksandra Kucharska -Szefler wystąpili studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

2009/10

PREMIERY OPEROWE I INCENIZOWANE KONCERTY MUZYKI OPEROWEJ I MUSICALOWEJ ORAZ SPEKTAKLE TEATRALNE

 • 9 stycznia 2010 - Sala Koncertowa AM Gdańsk - Stanisław Moniuszko: VERBUM NOBILE -soliści studenci i pracownik ( as. mgr K. Bobrzecki ), Studencka Orkiestra Symfoniczna Zespół wokalny Tutti e solo dyr. R. Kłoczko

 • 15 lutego 2010 r. - sala S2 AM Gdańsk - W.A.Mozart - Bastiene i Bastienne - kierownictwo muzyczne i reżyseria dr hab. Dariusz Paradowski scen. mgr K. Zawistowska - partie solowe studenci II - VI roku Wydziału Wok.-Akt. AM Gdańsk

 • 16 lutego 2010 r. - sala S2 AM Gdańsk - W.A.Mozart - Bastiene i Bastienne - kierownictwo muzyczne i reżyseria dr hab. Dariusz Paradowski, scenografia mgr K. Zawistowska - partie solowe studenci II - VI roku Wydziału Wok.-Akt. AM Gdańsk

 • 17 lutego 2010 r. - sala S2 AM Gdańsk - W.A.Mozart - Bastiene i Bastienne - kierownictwo muzyczne i reżyseria dr hab. Dariusz Paradowski scen. mgr K. Zawistowska - partie solowe studenci II - VI roku Wydziału Wok.-Akt. AM Gdańsk

 • 21 lutego 2009 r. - Inscenizowany Wieczór Pieśni Fr.Chopina Zapomnieni kierownictwo muzyczne , pomysł i inscenizacja as. mgr K.Bobrzecki studenci I-VI roku Wydziału Wokalno Aktorskiego AM Gdańsk - fortepian - Monika Lewandowska studentka roku I wydz instr.

 • 1 marca - Szkic do Spektaklu na kanwie Domu Bernardy Alba - Federico Garcii Lorci - ( M.de Falla, F.J.Obradors, J.Nin, J.Rodrigo) - kierownictwo muzyczne dr hab.W.Maliszewska prof. AM , reż. Mgr H.Chojnacka, st.wykł.mgr D.Artykiewicz-Skrla - fortepian

 • 2 marca - Szkic do Spektaklu na kanwie Domu Bernardy Alba - Federico Garcii Lorci - ( M.de Falla, F.J.Obradors, J.Nin, J.Rodrigo) - kierownictwo muzyczne dr hab.W.Maliszewska prof. AM , reż. Mgr H.Chojnacka, st.wykł.mgr D.Artykiewicz-Skrla - fortepian

 • 30.marca 2010 r. - J.S. Bach- Magnificat D-dur i G. B. Pergolesi Stabat Mater - Galeria EL - Elbląg - Orkiestra Kameralna AM Gdańsk , Zespół Wokalny Wydziału III oraz soliści - studenci II-VI roku przygotowanie solistów i chóru ad I st. P.Stanisławski , realizacja B.C -st.wykł.Witosława Frankowska dyr. prof. P.Esswood

 • 1 kwietnia 2010 r. - J.S. Bach- Magnificat D-dur i G. B. Pergolesi Stabat Mater - Sala Koncertowa AM Gdańsk - Orkiestra Kameralna AM Gdańsk , Zespół Wokalny Wydziału III oraz soliści - studenci II-VI roku przygotowanie solistów i chóru ad I st. P.Stanisławski - realizacja B.C -st.wykł.Witosława Frankowska - dyr. prof. P.Esswood,

 • 26 kwietnia 2010 - Slal S1 AM Gdańsk - G.B.Pergolesi - La serva Padrona i D.Cimarosa- Il Maestro di Cappella - czyli Vademecum młodej sekretarki - spektakl studentów III, IV i V roku wydziału Wokalno-Aktorskiego, kier. Muzyczne i realizacja patrii fortepianu st.wykł.mgr A.Nanowski, Reżyseria ad dr Dorota Kolak , secnografia Zofia Biały.

 • 27 kwietnia 2010 - Sala S1 AM Gdańsk - G.B.Pergolesi - La serva Padrona i D.Cimarosa- Il Maestro di Cappella - czyli Vademecum młodej sekretarki - spektakl studentów III, IV i V roku wydziału Wokalno-Aktorskiego, kier. Muzyczne i realizacja patrii fortepianu st.wykł.mgr A.Nanowski, Reżyseria ad dr Dorota Kolak , secnografia Zofia Biały,

 • 9 maja2010 - ŚWIĘTO AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU Sala S1 AM Gdańsk - G.B.Pergolesi - La serva Padrona i D.Cimarosa- Il Maestro di Cappella - czyli Vademecum młodej sekretarki - spektakl studentów III, IV i V roku wydziału Wokalno-Aktorskiego, kier. Muzyczne i realizacja patrii fortepianu st.wykł.mgr A.Nanowski, Reżyseria ad dr Dorota Kolak , secnografia Zofia Biały

 • 9 maja 2010 - ŚWIĘTO AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU - Sala koncertowa- It's Love koncert songów musicalowych kierownictwo muzyczne, fortepian: Andrzej Nanowski, przygotowanie ansambli: Małgorzata Kuchtyk choreografia: Tatiana Różankiewicz, Wyk.: studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego w specjalności musical

 • 11 czerwca 2010 - SUS LE CIEL DE PARIS - inscenizowany koncert piosenki francuskiej przygotowany przez studentów I roku specjalności Musical. Kierownictwo muzyczne i realizacja partii fortepianu st.wykł.mgr A.Nanowski, reżyseria i ruch sceniczny mgr D.Szymaniak i ad dr D. Kolak

 • 13 czerwca - Sala S1 AM Gdańsk - Ingmar Villqist - Oskar i Ruth - spektakl dramatyczny przygotowany przez studentów III roku specjalność śpiew solowy reż mgr Joanna Bogacka

KONCERTY SYMFONICZNE I KAMELRALNE

 • 26 listopada 2009 r. Sala S2 AM Gdańsk - Koncert studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego spec. Śpiew solowy - Pieśń Staroangielska - kierownictwo muzyczne prof. Paul Esswood - st.wykł.Witosława Frankowska - Klawesyn

 • 7 grudnia 2009 -Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk,- PAMIĘCI PROFESORA WŁADYSŁAWA WALENTYNOWICZA wykonawcy między innymi pracownice wydz.III: Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER - sopran Alicja RUMIANOWSKA -mezzosopran

 • 12 grudnia 2009 r Sala Koncertowa AM w Gdańsku- J.Haydn - Nelsson Messe - Orkiestra Akademii Muzycznej, połączone Chóry (w tym zespół wokalny wydziału III) partie solowe- studenci wydziału III: M.Ułanowicz- sopr., E.Rakoca - mezzosopr., T.Urmański - tenor, Michael Chacewicz bas-baryton, GERD MÜLLER-LORENZ - dyrygent

 • 13 grudnia 2009 r Sala Koncertowa AM w Gdańsku- J.Haydn - Nelsson Messe - Orkiestra Akademii Muzycznej, połączone Chóry (w tym zespół wokalny wydziału III) partie solowe- studenci wydziału III: M.Ułanowicz- sopr., E.Rakoca - mezzosopr., T.Urmański - tenor, Michael Chacewicz- bas -baryton, GERD MÜLLER-LORENZ - dyr

 • 14 grudnia 2009 - Koncert studentów I roku specj.Musical - PREZENTACJE II - kierownictwo muzyczne, inscenizacja , akompaniament, st.wykł. mgr Andrzej Nanowski

 • 15 grudnia 2009 - Koncert studentów I roku specj.Musical - PREZENTACJE II - kierownictwo muzyczne, inscenizacja , akompaniament, st.wykł. mgr Andrzej Nanowski,

 • 18 grudnia 2009 -Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, - JUBILEUSZ 30-LECIA PRACY DYDAKTYCZNEJ prof. KRZYSZTOFA OLCZAKA - udział wzięli między innymi pracownicy Wydziału III . ad dr A.Kucharska -Szefler i as mgr K.Bobrzecki

 • 14 stycznia 2010r. Kolędy polskie w dźwiękowej wyobraźni St. Niewiadomskiego Sala koncertowa AM Gdańsk

 • 14 styczeń 2010r., Studenci przed sesją 1- przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr. A Kucharkiej-Szefler - Sala 1 AM Gdańsk

 • 18 styczeń 2010r., Studenci przed sesją 2- przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr. A Kucharkiej-Szefler - Sala 1 AM Gdańsk

 • 21 styczeń 2010r., Studenci przed sesją 3- przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr. A Kucharkiej-Szefler - Sala 1 AM Gdańsk

 • 22 styczeń 2010r., Studenci przed sesją 4- przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr. A Kucharkiej-Szefler - Sala 1 AM Gdańsk

 • 10 kwietnia 2010 r., Koncert Chopinowski Zapomnieni w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kosakowie,

 • 24 kwietnia 2010 - Bazylika Archikatedralna w Gdańsku Oliwie - W. A. Mozart - Reuiem d-moll - Koncert w hołdzie ofiarom katastrofy w Smoleńsku - Orkiestra i Chóry AM w Gdańsku - soliści pracownicy i student Wydziału Wokalno-Aktorskiego - kwal II st. B. Harasimowicz, prof. AM, dr hab. W. Maliszewska, prof. AM, mgr P.Skałuba, Sz.Kobylińksi - student

 • 28 kwietnia 2010 Sala Senatu (budynek czerwony) Akademii Muzycznej, Gdańsk, - KONCERT LIRYKI NIEMIECKIEJ Wydział Wokalno - Aktorski, Katedra Wokalistyki Wykonawcy: Anna Mikolon - fortepian

 • 9 maja 2010 - ŚWIĘTO AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU - uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku- występ studentów K.Karcz i D.Oleksego - pieśni St.Moniuszki

 • 10 maja 2010 - Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku - CARSKA NARZECZONA - Mikołaj Rimski Korsakow WYKONAWCY:Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Kierownictwo muzyczne: Przemysław Stanisławski Przygotowanie solistów: Olga Nieczyporenko Przygotowanie chóru: Grażyna Troć, Olga Nieczyporenko - fortepian Przemysław Stanisławski - dyrygent

 • 11 maja 2010 - Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku - CARSKA NARZECZONA -Mikołaj Rimski Korsakow WYKONAWCY:Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Kierownictwo muzyczne: Przemysław Stanisławski Przygotowanie solistów: Olga Nieczyporenko Przygotowanie chóru: Grażyna Troć, Olga Nieczyporenko - fortepian Przemysław Stanisławski - dyrygent

 • 16 maja 2010 - Sala S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku - CARSKA NARZECZONA -Mikołaj Rimski Korsakow WYKONAWCY:Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Kierownictwo muzyczne: Przemysław Stanisławski Przygotowanie solistów: Olga Nieczyporenko Przygotowanie chóru: Grażyna Troć, Olga Nieczyporenko - fortepian Przemysław Stanisławski - dyrygent

 • 19 maja 2010 - Kościół św. Barbary, Gdańsk, ul. Długie Ogrody 19 -AVE MARIA KONCERT STUDENTÓW WYDZIAŁU WOKALNO - AKTORSKIEGO , MACIEJ ZAKRZEWSKI - organy , AD.DR. ALICJA RUMIANOWSKA - przygotowanie koncertu

 • 20 maja -Koncert Muzyki Barokowej -sala S1 AM Gdańsk kierownictwo muzyczne as.mgr M.Ciszewski - wykonawcy studenci wydz Wko.-Akt.

 • 23 maja 2010 - Sala Koncertowa (budynek żółty) Akademii Muzycznej, Gdańsk, KONCERT ZESPOŁÓW WOKALNYCH jazzical - muzijazz - studenci specjalności musical i studenci wydziału IV

 • 27 maja 2010 r., Studenci przed sesją 5 - przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr A Kucharkiej-Szefler - Sala 1AM Gdańsk

 • 1 czerwca Studenci przed sesją 6 - przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr A Kucharkiej-Szefler - Sala 1AM Gdańsk

 • 3 czerwca, Studenci przed sesją 7 - przygotowane przez Koło Naukowe Muzyki i Literatury Wokalnej pod opieką ad dr A Kucharkiej-Szefler - Sala 1AM Gdańsk

2008/09

PREMIERY OPEROWE I INCENIZOWANE KONCERTY MUZYKI OPEROWEJ ORAZ SPEKTAKLE TEATRALNE

 • 29 i 30 listopada 2008 - Sala kameralna S1 Akademii Muzycznej w Gdańsku - spektakl dramatyczny Erich Segal -Love Story przedstawienie przygotowane przez studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM Gdańsk w ramach |Teatralnego Koła Naukowego reżyseria prof. Grzegorz Chrapkiewicz,

 • 15 marca 2009 roku - Sala Koncertowa AM Gdańsk, Koncert wieńczący Kurs Interpretacji Muzyki Operowej W. A. Mozarta prowadzony przez Maestro Claudio Desderiego. Wykonawcy Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM Gdańsk, inni uczestnicy kursu, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dyrygent Claudio Desderi

 • 29 I 30 kwietnia 2009 roku - Sala Koncertowa AM Gdańsk - Polska prapremiera opery Gian Carllo Menottiego - The old Maid and the Thief. Wykonawcy - Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku, reżyseria ad. dr Dorota Kolak, scenografia Katarzyna Zawistowska, kierownictwo muzyczne i prowadzenie spektaklu ad. I st. Przemysław Stanisławski ,

 • 1 maja 2009 roku Scena Kameralna Opery Nova w Bydgoszczy - Spektakl w ramach Operowego Forum Młodych będącego integralną częścią Bydgoskiego Festiwalu Operowego - Gian Carllo Menotti - The old Maid and the Thief. Wykonawcy - Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego MA w Gdańsku, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku, reżyseria ad. dr Dorota Kolak, scenografia Katarzyna Zawistowska, kierownictwo muzyczne i prowadzenie spektaklu ad. I st. Przemysław Stanisławski,

 • 17 i 18 maja 2009 roku - Sala S2 AM w Gdańsku - Piosenki Jaquessa Brella - koncert przygotowany przez studentów I roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego specjalność musical - Kierownictwo muzyczne st.wyk Andrzej Nanowski, reżyseria Joanna Bogacka, choreografia mgr Andrzej Morawiec

 • 1 czerwca - Sala Kameralna S1 AM Gdańsk - Prapremiera spektaklu dramatycznego Michała Walczaka Pierwszy raz - spektakl przygotowany przez studentów III roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM Gdańsk w ramach Teatralnego Koła Naukowego reżyseria prof. Grzegorz Chrapkiewicz.

KONCERTY SYMFONICZNE I KAMELRALNE

 • 5 marca -Sala Koncertowa AM Gdańsk -Koncert Dyplomantów Akademii Muzycznej w Gdańsku - Sebastian Münch student VI roku w klasie prof.Ryszarda Minkiewicza - Orkiestra Symfoniczna AM Gdańsk dyr. . B. Kobierski

 • 4 kwietnia 2009 roku - Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Gdyni - J. S. Bach Pasja wg. Św. Mateusza BWV 244 . Wykonawcy: studenci Wydziału Wokalno - Aktorskiego AM Gdańsk, inni uczestnicy Kursu Interpretacji muzyki Barokowej, Orkiestra Kameralna AM Gdańsk dyr. prof. Paul Esswood ,

 • 5 kwietnia 2009 roku - Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku - J. S. Bach Pasja wg. Św. Mateusza BWV 244 . Wykonawcy: studenci Wydziału Wokalno - Aktorskiego AM Gdańsk, inni uczestnicy Kursu Interpretacji muzyki Barokowej, Orkiestra Kameralna AM Gdańsk dyr. prof. Paul Esswood,

 • 5 maja 2009 - Sala Filharmonii Bałtyckiej - Taras Kuźmicz student II roku Indywidualnego Planu Studiów w klasie prof. Piotra Kusiewicza - Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 • 21 listopada 2008 - Kościół Św. Barbary w Gdańsku - Koncert- Misterium Requiem aeternam - wykonawcy profesorowie, pedagodzy oraz studenci AM w Gdańsku

 • 15 i 16 grudnia 2008 - Sala S1 AM w Gdańsku - Koncert Prezentacje przygotowany i wykonany przez studentów I roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego specjalność musical - kierownictwo muzyczne st.wyk Andrzej Nanowski

 • 8 stycznia 2009 roku sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Przed Sesją przygotowany przez Koło Naukowe Historii Literatury Wokalnej - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku- opieka artystyczna ad dr Aleksandra Kucharska -Szefler,

 • 15 stycznia 2009 roku sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Przed Sesją przygotowany przez Koło Naukowe Historii Literatury Wokalnej - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku -opieka ad dr Aleksandra Kucharska -Szefler,

 • 16 stycznia 2009 roku sala S2 AM w Gdańsku - Koncert z Kolędą przez Polskę przygotowany przez Koło Naukowe Historii Literatury Wokalnej - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna ad dr Aleksandra Kucharska -Szefler

 • 20 stycznia 2009 roku sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Przed Sesją przygotowany przez Koło Naukowe Historii Literatury Wokalnej - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna ad dr Aleksandra Kucharska -Szefler,

 • 22 stycznia 2009 roku sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Przed Sesją przygotowany przez Koło Naukowe Historii Literatury Wokalnej- wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna ad dr Aleksandra Kucharska -Szefler

Wszystkie koncerty zatytułowane przed Sesją opierały się na różnych programach

 • 14 lutego 2009 roku Opera Bałtycka debiut operowy studentki II roku Miry Graczyk z klasy ad.dr Aleksandry Kucharskiej -Szefler - W. A. Mozart Wesele Figara - partia Barbariny
 • 19 marca 2009 roku - Sala S2 AM w Gdańsku - Koncert muzyki Feliksa Mendelssohna - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Wydziału Instrumentalnego i Wydziału IV AM w Gdańsku przygotowanie i prowadzenie prof. AM kwal II st B.Harasimowicz.

 • 24 kwietnia 2009 roku - Kościół Koncert Muzyki Sakralnej studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz studenci Wydziału Instrumentalnego AM Gdańsk - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna as. mgr Anna Fabrello,

 • 13 maja 2009 roku - Sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Przed Sesją przygotowany przez Koło Naukowe Historii Literatury Wokalnej - wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna ad dr Aleksandra Kucharska -Szefler,

 • 14 maja 2009 roku Sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Muzyki Rosyjskiej -wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna i prowadzenie as. mgr Krzysztof Bobrzecki

 • 21 maja 2009 roku Sala S2 AM w Gdańsku - Koncert Muzyki Rosyjskiej -wykonawcy studenci i pracownicy Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku - opieka artystyczna i prowadzenie as. mgr Krzysztof Bobrzecki


Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 26 października 2012

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku