Plany Studiów - Wydzial II

Plany Studiów - Wydział Instrumentalny


Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: GRA NA INSTRUMENCIE

Stacjonarne Studia I Stopnia (obowiązujące od roku akademickiego 2012/13)

Stacjonarne Studia II Stopnia (obowiązujące od roku akademickiego 2012/13)


Stacjonarne Studia I Stopnia (zatwierdzone przez RW 28.06.2010)

Stacjonarne Studia II Stopnia (zatwierdzone przez RW 28.06.2010)

Stacjonarne Studia I Stopnia (zatwierdzone przez RW 15.01.2007)


Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA, specjalność: PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA

Niestacjonarne Studia I Stopnia (zatwierdzone przez RW 19.06.2012)

Niestacjonarne Studia II Stopnia (zatwierdzone przez RW 19.06.2012)

Niestacjonarne Studia I Stopnia (zatwierdzone przez RW 26.08.2010)


Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
pok 210, bud. A
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 25 czerwca 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku