Plany Studiów - Wydzial IV

Plany Studiów - Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu


Kierunek: DYRYGENTURA

STUDIA DOKTORANCKIE - niestacjonarne Studia III Stopnia
Nowa forma kształcenia od roku 2013!

specjalność:

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:

Kierunek: JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:

Niestacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 20 września 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku