Plany Studiów - Wydzial IV

Plany studiów - Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki


Kierunek: DYRYGENTURA

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność:

Studia stacjonarne II stopnia

specjalność:

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność:

Studia stacjonarne II stopnia

specjalność:

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność:

Studia stacjonarne II stopnia

specjalność:

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału I, Dział nauczania - Patryk Błąkała
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, godz. 10.00-14.00, pok. 209, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 33
fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: p.blakala@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 30 kwietnia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku