Wydawnictwo

Aby zapoznać się z pełną ofertą wydawnictwa:


Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

ul. Łąkowa 1/2, 80-041 Gdańsk
Redakcja - pokój 411 (żółty budynek)
tel. +48 58 300 92 45
e-mail: wydawnictwo@amuz.gda.pl

Redaktor naczelny: Wojsław Brydak
e-mail: wojslaw.brydak@wp.pl

Sekretarz redakcji: Magdalena Popiołek
e-mail: m.popiolek@amuz.gda.pl

Dystrybucja publikacji, pokój 110: Jarosław Stokowski
tel. +48 58 300 92 65
e-mail: j.stokowski@amuz.gda.pl

Wydawnictwo o charakterze naukowym jest samodzielną jednostką uczelni.
Dorobek obejmuje około 2000 prac (450 autorów) zawartych w tomach wydawnictw seryjnych i autonomicznych.
Łącznie ukazało się ponad 250 tytułów.
Zakres publikacji:
Są to między innymi bibliografie i katalogi, prace z zakresu historii muzyki powszechnej, muzyki polskiej, teorii, estetyki, filozofii i psychologii muzyki, akustyki muzycznej, folkloru, pedagogiki muzycznej, organizacji życia muzycznego.
Publikacje naukowe opatrzone są streszczeniami w języku angielskim i niemieckim.

Serie wydawnicze to między innymi:
Zeszyty Naukowe (33 tomy) i

Prace Specjalne (78 tytułów),

Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski (12 tytułów)

Skrypty i Podręczniki (34 tytuły)
w tym: Harmonia (A. Poszowski), Instrumentacja (K. Guzowski), Polski folklor muzyczny (J. Woźniak), Kultura muzyczna antyku (D. Szlagowska), Muzyka Średniowiecza (M. Wozaczyńska), Muzyka renesansu (M. Wozaczyńska), Muzyka baroku (D. Szlagowska), Kształcenie słuchu (A. Kowalska-Pińczak), Doskonalenie gry na rogu (E. Daniecki), Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (T. Świercz).

Cykle tematyczne to między innymi:
Muzyka fortepianowa (14 tomów),
Organy i muzyka organowa (14 tomów),
Muzyka w Gdańsku (2 tomy),
Muzyka sakralna (5 tomy).

W dorobku wydawnictwa znajdują się także prace monograficzne poświęcone twórczości kompozytorów: Tadeusza Bairda, Beli Bartoka, Fryderyka Chopina, Claude Debussy'ego, Andrzeja Hakenbergera, Paula Hindemitha, Wincentego Lessela, Witolda Lutosławskiego, Olivera Messiaena, Feliksa Nowowiejskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Ludomira Michała Rogowskiego, Bogusława Schaeffera, Roberta Schumanna, Tadeusza Szeligowskiego, Dymitra Szostakowicza, Karola Szymanowskiego.

DLA AUTORÓW


NOWOŚCI


KRZYSZTOF OLCZAK
CONCERTO NA AKORDEON i ORKIESTRĘ SYMFONICZNĄ
(wyciąg fortepianowy)
KRZYSZTOF OLCZAK urodził się w Łodzi w roku 1956. Studia muzyczne odbył na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Warszawie (akordeon), następnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku (kompozycja).
Jest laureatem konkursów akordeonowych i kompozytorskich; między innymi zdobył brązowy medal na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Auckland, 1980; I i II nagrodę na konkursie kompozytorskim Premio Citta di Castelfidardo, 1984; II nagrodę na tym samym konkursie, 1988; I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Akordeonowych, 1985; wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Gdańsku, 1992.
Za działalność artystyczną i dydaktyczną otrzymał między innymi Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego, 1989; Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, 1993; dwukrotnie nagrodę indywidualną Centrum Edukacji Artystycznej, 1992 i 1998.
Krzysztof Olczak występuje jako akordeonista - solista i kameralista - w Polsce, w całej Europie, także w Iranie i USA.
Często wykonywane - i nagrywanie - kompozycje Krzysztofa Olczaka znalazły się także w programie festiwali muzyki współczesnej, w tym berlińskiego Musik Biennale, Internationale Studienwoche w Bonn, Blue Lake w fińskiej Lappeenranta, Varna Summer w Warnie, Scrivi e Suona w Krakowie, wrocławskiego Musica Polonica Nova, Poznańskiej Wiosny i Warszawskiej Jesieni.
Od 1979 roku związany z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; obecnie profesor, kierownik Katedry Kompozycji.

Concerto na akordeon i orkiestrę symfoniczną zostało wprowadzone do repertuaru 51. Der Internationale Akkordeonwettbewerb Klingenthal 2014 jako utwór obowiązkowy.
Cena (wraz z glosem solowym) 40 PLN
KRZYSZTOF OLCZAK
CONCERTO FOR ACCORDION AND SYMPHONY ORCHESTRA
(piano reduction)
KRZYSZTOF OLCZAK was born in 1956 in Łódź (Poland). He graduated as an accordionist from Warsaw Academy of Music and than he graduated (with distinction) as a composer from the Academy of Music in Gdansk.
He is a prizewinner of both accordion and composers competitions. His awards include a bronze medal at the International Accordion Competition in Auckland; 1st and 2nd prize 1984, and 2nd prize 1988 for the composer at Premio Citta di Castelfidardo, 1st prize and a mention at the nationawide Composers Competition in Rzeszów 1985, and the valuable Stanisław Wyspiański Award for his composing achievements 1989.
As an accordion virtuoso he mainly performs contemporary music both in Poland and abroad: all over the Europe, in Iran and USA.
His works have been performed at various festivals of the new music, including Internationale Studienwoche in Bonn, Musik Biennale in Berlin, Blue Lake Festival in Lappeenranta, at Varna Summer, Scrivi e Suona in Kraków, Musica Polonica Nova in Wrocław, at Poznań Spring and Warsaw Autumn.
His pieces were recorded on numerous labels in Poland and abroad.
Since 1979 he is a staff member of Stanislaw Moniuszko Academy of Misic in Gdansk; now as professor and as the Head of Composition Faculty.

Concerto for accordion and symphony orchestra is an obligatory composition in the repertoire of the 51st International Accordion Competition Klingenthal, 2014.
Price (including solo part) 10 €
MUZYKA FORTEPIANOWA
refleksja teoretyczna | sztuka pianistyki
"Specjaliści od prognoz głoszą, że fortepian, dominujący w salach koncertowych od niemal dwustu lat, usuwa się w cień z upływem czasu. Dodają, że królować na estradzie nie można bez końca. Zmieniają się sympatie publiczności, częściej zainteresowanej na przykład muzyką dawną, z czasów przedfortepianowych. Zmieniają się upodobania kompozytorów, dla których tak cenne są nowe, zaskakujące brzmienia. Zdawałoby się więc, że jakieś niewidzialne ręce pchają fortepian ze środka estrady w stronę muzeum, gdzie króluje przewidywalność, mało zaś miejsca pozostaje dla estetycznych olśnień.
Czy można polemizować z prognozami? To prawda, że dziś powstaje mniej utworów fortepianowych niż sto lat temu. Mimo to do kanonu wykonawczego wciąż wchodzą nowości i to akceptowane przez publiczność, chociazby etiudy Ligetiego, czy koncert Góreckiego. Nie wiadomo, czy ogrom tradycji wiążacych się z muzyką fortepianową jest ciężarem, czy też - jednak - inspiracją i wyzwaniem.
Dwa wydziały gdańskiej akademii muzycznej, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wydział Instrumentalny oddają do rąk czytelnika kolejny zbiór prac poświęconych muzyce fortepianowej. Składa się on z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest refleksji teoretycznej, druga sztuce pianistyki; wydajemy je zaś łącznie, stąd znaczna objętość książki.
To już piętnasty tom cyklu "Muzyka fortepianowa" zapoczątkowanego przez gdańska akademię niemal czterdzieści lat temu."

ze Wstępu
stron 412
Cena 29 PLN
MIKOŁAJ MAJKUSIAK
KAPRYS NR 2 NA AKORDEON
Mikołaj Majkusiak to kompozytor i instrumentalista urodzony w 1983 roku, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. Stanisława Moryty i w klasie akordeonu prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego; wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (między innymi w projekcie "Młoda Polska").
Zwycięzca konkursów kompozytorskich w Warszawie i Legnicy oraz kilkunastu polskich i zagranicznych konkursów akordeonowych (Castelfidardo, Klingenthal, Sanok).
Koncertował lub jego utwory wykonywano w Austrii, Chorwacji, Francji, Holandii, Japonii, na Litwie, Słowacji i Ukrainie, w Niemczech, Norwegii, Rosji, Szwecji i we Włoszech; podczas festiwali Warszawska Jesień, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Festiwalu Prawykonań, Warszawskiego Festiwalu Gitarowego, a także w Operze Bałtyckiej, wielu polskich filharmoniach oraz prestiżowych salach, w tym na warszawskim Zamku Królewskim, w Pałacu Staszica, w Studio S1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
Współpracuje z artystami z najrozmaitszych kręgów muzycznych. Jako kompozytor, producent, aranżer, instrumentalista występuje na skrajnie różnych estradach, od klubów po sale filharmoniczne.
Ma na koncie autorską płytę Road to the Unknown, wydaną przez Polskie Radio (2007). W jej nagraniu wzięli udział - między innymi - Urszula Dudziak, DJ Funky Filon, Jakub Jakowicz, Cezary Konrad, Tomasz Łosowski, Wojciech Pilichowski.
Kaprys nr 2 Mikołaja Majkusiaka to druga pozycja z serii nutowej przygotowywanej pod redakcją prof. Elżbiety Rosińskiej i prof. Krzysztofa Olczaka przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Cena 22 PLN
Stanisław Daniel Kotliński
EWOLUCJA GŁOSU LUDZKIEGO
W KONTEKŚCIE FILOZOFII KSZTAŁCENIA I METODY WOKALNEJ
BARBARY IGLIKOWSKIEJ
Okazała objętościowo praca, z rozbudowaną dokumentacją, przynosi najszerszy zestaw wiadomości związanych z postacią Barbary Iglikowskiej. U początków tej książki - poświęconej jednej z legend zarówno Akademii Muzycznej w Gdańsku jak i polskiej pedagogiki wokalnej okresu powojennego - znalazła się niecodzienna okoliczność. Względy zdrowotne zmusiły Stanisława Daniela Kotlińskiego, absolwenta (z wyróżnieniem) w klasie Barbary Iglikowskiej, do przerwania na blisko dziesięć lat kariery śpiewaka operowego. Z rozmachem i powodzeniem Kotliński zajął się wtedy działalnością menedżerską i impresaryjną (w kraju i za granicą przygotowywał projekty z udziałem Krzysztofa Pendereckiego, Mischy Maiskiego, Zubina Mehty, Vladimira Ashkenazego, Plácida Domingo). Starczyło jednak czasu także na pracę pedagogiczną, naukową i na dokumentację, dzięki czemu mogła powstać książka przybliżająca nie tylko postać, ale i metodę wokalną znakomitej artystki i pedagoga.
Po latach przerwy autor szczęśliwie powrócił na estrady i deski sceniczne, kontynuuje dziś międzynarodową karierę wokalną i pedagogiczną. Jednocześnie przedstawia jednak fachowemu czytelnikowi uwagi i spostrzeżenia dotyczące istoty sztuki wokalnej oraz jej najżywotniejszych tradycji, często czerpane z wprost od mistrzyni.
Walorami pracy są też bogaty zbiór ilustracji oraz wszechobecna perspektywa naocznego świadka. Ta książka wypełnia dotkliwą lukę w polskim piśmiennictwie muzycznym poświęconym sztuce wokalnej.

Studiując pod kierunkiem Barbary Iglikowskiej w latach 1979 - 1985 mogłem bardzo dobrze poznać samą Panią Profesor oraz - przynajmniej w części - dzieje jej niezwykłego, częstokroć owianego tajemniczością, życia. Przede wszystkim jednak poznałem jej metodę nauczania, którą wyprowadziła z własnych doświadczeń wokalno-pedagogicznych, zdobywanych u wielkich artystów: Kazimierza Michałowskiego, Marii Sankowkiej, Stefana Beliny-Skupiewskiego, Waleriana Bierdiajewa, Ludwika Ursteina, Jerzego Lefelda i wielu innych.

od autora
Cena 35 PLN
SZTUKA|KULTURA|EDUKACJA
pod red. prof. Waldemara Górskiego
Trzeci już numer rocznika naukowego wydawanego przez Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki zawiera - w sześciu działach - szeroki wybór materiałów. Są to szkice teoretyczne, także z dziedzin okołomuzycznych, materiały dydaktyczne, a także gruntowne i cenne porównawczo sprawozdania. Czytelnicy zainteresowani muzyką 20. wieku znajdą szkice związane ze stosunkowo skromnie omawianą twórczością Andrzeja Dobrowolskiego i Flora Peetersa, ale też szkic poświęcony Johnowi Coltrane'owi. Pełen spis treści przedstawia się następująco: Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego wg Romana Ingardena, Doświadczenie przyrody w "Lied-Symphony" op. 66 Flor Peetersa, Passacaglia w twórczości Andrzeja Dobrowolskiego. Interpretacje typu "palimpsestowego", Liryka wokalna Ignacego Jana Paderewskiego, Autorskie prawa osobiste w nauce, sztuce i edukacji, John Coltrane w drodze ku "Love Supreme", Autorskie prawa osobiste w nauce, sztuce i edukacji, Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Forum Studentów Edukacji Muzycznej (wraz z odrębnym Posłowiem), Scenariusz lekcji dyplomowej z przedmiotu Kształcenie słuchu (jako przykład korelacji zajęć Kształcenie słuchu z przedmiotem Audycje muzyczne), Scenariusz lekcji dyplomowej z przedmiotu Muzyka, Działalność dydaktyczna, artystyczna i naukowa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w latach 2008-2012.
Cena 10 PLN
MAREK PODHAJSKI
Publikacja przygotowana z okazji 75. urodzin cenionego teoretyka muzyki, kompozytora, autora ważnych prac zarówno z dziedziny teorii, jak i historii muzyki, wreszcie inspiratora i głównego twórcy fundamentalnej publikacji Kompozytorzy polscy 1918 - 2000.

Charakterystyczne dla Marka Podhajskiego jest dogłębne zaangażowanie w podejmowaną działalność i poczucie misji, jaką ma do spełnienia. Obdarzony szczególną charyzmą przy całym złożonym kompleksie cech osobowości, umysłowości, charakteru i temperamentu - ma naturalne predylekcje do odgrywania czołowej roli w środowiskach naukowych i zespołach. Wielokrotnie dawał tego dowody na przestrzeni lat.

(z tekstu Janusza Krassowskiego)

Czytelnik znajdzie w tej okolicznościowej książce szczegółową dokumentację dotycząca działalności prof. Podhajskiego, w tym liczne ilustracje i reprodukcje.
TEACHING AND LEARNING PROCESSES
pod red. Gabrieli Karin Konkol i Romana Nieczyporowskiego

(książka w języku angielskim)
Książka jest zbiorem prac poświęconych edukacji muzycznej w nowoczesnej Europie.
Różnorodność tematyczna, rozmaitość ujęć, wielość krajów, z których pochodzą autorzy to bezdyskusyjny jej walor.
Co do edukacji muzycznej, to w konwencjonalnym ujęciu odpowiedzialnością za nią obarcza się nauczyciela. Celem jego działania jest przekazanie istoty zagadnienia uczniowi [...] Jednakże od lat akcentuje się w procesie edukacyjnym rolę mocno umotywowanego samokształcenia. Wynikają z tego daleko idące konsekwencje. Ich wpływ odczuwa się dziś na zwykłych lekcjach muzyki. Wymagania stawiane nauczycielom muzyki stają się coraz bardziej złożone, niekiedy wręcz niejasne, za to z reguły coraz większe. Nauczycielska rola słabnie. Zatem - jak możemy wzmocnić pozycję nauczyciela muzyki w zmieniających się warunkach, przy zastosowaniu nowych form zarówno uczenia jak i uczenia się?

prof. Franz Niermann
z Wprowadzenia

Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym.
Historia - kryteria - współczesność
Osią zbioru prac - już ósmego z rzędu poświęconego muzyce sakralnej - są związki muzyki, kultury i religii. W przedmowie ks. dr. hab. Jacka Bramorskiego, redaktora cyklu a zarazem redaktora tego tomu złożonego z 11 szkiców czytamy:
Trudno byłoby wyobrazić sobie sztukę europejską bez jej ścisłego związku z duchowym wymiarem życia człowieka. Już starożytni myśliciele podkreślali, że duszą kultury jest kultura ducha (animi cultus - cultura animi). Między wiarą a sztuką istnieje zatem silna więź. Rozumiejąc to, Kościół na przestrzeni wieków był "matką sztuki". Świadectwem tego jest wielki, kulturowy skarbiec muzyki sakralnej, który stanowi integralną część muzycznego dziedzictwa ludzkości. Nie da się zaprzeczyć, że niezliczone arcydzieła muzyczne różnych epok zrodziły się z wiary chrześcijańskiej. Trafnie ujął to Benedykt XVI stwierdzając: "Arcydzieła sztuki powstałe w Europie w minionych wiekach są niezrozumiałe, jeśli nie bierze się pod uwagę religijnego ducha, który był dla nich natchnieniem".
Aspekty Muzyki 2012, tom 2
red. Renata Skupin
Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się drugi tom "Aspektów Muzyki" - recenzowanego czasopisma naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zaprezentowane w nim zostały wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej teorii muzyki, muzykologii historycznej i systematycznej, kulturologii muzycznej, estetyki muzyki oraz pedagogiki muzycznej, także w ujęciach interdyscyplinarnych. Autorzy tekstów zawartych w drugim tomie reprezentują krajowe ośrodki akademickie i uniwersyteckie: Akademie Muzyczne (Gdańsk, Kraków), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Spis treści i streszczenia artykułów (w wersji polskiej i angielskiej) z drugiego tomu "Aspektów Muzyki", a także lista recenzentów, dostępne są na stronie internetowej czasopisma:

www.aspektymuzyki.amuz.gda.pl
Kazimierz Guzowski
SONATA NA FORTEPIAN (1985)
Sonata na fortepian (1985) Kazimierza Guzowskiego została wydana z okazji 80-lecia urodzin kompozytora. Guzowski - niegdyś ceniony jazzman, potem instrumentalista skupiony na muzyce klasycznej, wreszcie kompozytor i pedgagog Akademii Muzycznej w Gdańsku obchodził jubileusz w marcu 2013 roku.
W wydaniu Sonaty na fortepian zamieszczona jest biografia artysty i kompletny spis jego kompozycji.
Opublikowanie tego utworu to początek serii przygotowywanej przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, na którą złożą się utwory kompozytorów współczesnych. W najbliższym czasie ukażą się Kaprys nr 2 na akrodeon solo Mikołaja Majkusiaka oraz Chanson na akordeon i środki elektroniczne Krzysztofa Olczaka.
Wydanie Sonaty na fortepian Kazimierza Guzowskiego wsparły finansowo - obok Akademii Muzycznej w Gdańsku - miasto Gdynia i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Anna Galikowska-Gajewska
BRZMIENIE W INTERPRETACJACH RUCHOWYCH UTWORU MUZYCZNEGO
Debussy, Cage, Penderecki, Szalonek, Dobrowolski, Olczak, Kaiser
zdjęcia Piotr Rodak
Formowania ruchu scenicznego na podstawie muzyki to nieustające wyzwanie artystyczne i teoretyczne. Praca Anny Galikowskiej-Gajewskiej mierzy się śmiało z kryteriami nowymi w tej dziedzinie, bo dyktowanymi wyłącznie przez muzykę XX i XXI wieku. Rozważania przybliża szczególna forma pracy, na którą składają się aż trzy zintegrowane przedstawienia tematu: w książce, w albumie, w którym zdjęcia dokumentują sceniczne rozwiązania opisane wcześniej, wreszcie na płycie video, która przedstawia całość omawianych kompozycji ruchowych.

"Praca Anny Galikowskiej-Gajewskiej koncentruje się wokół problemu interpretacji dzieła muzycznego [...] W tym przypadku dotyczy interpretacji szczególnej. Wyrażonej bowiem poprzez ruch ciała ludzkiego w interpretacjach ruchowych, stanowiących element Dalcroze'owskiej metody kształcenia muzycznego. [...] Ciało ludzkie staje się tu instrumentem komentującym zdarzenia dźwiękowe, wzmacniającym wrażenia brzmieniowe odbiorcy. Książka zatem nie tylko przybliża problematykę dyscypliny, jaką jest rytmika, ale także przygotowuje odbiorcę do nowej, jak się wydaje bogatszej percepcji dzieła muzycznego."

z recenzji prof. Krzysztofa Olczaka
ks. Jacek Bramorski
PIEŚŃ NOWA CZŁOWIEKA NOWEGO
Teologiczno-moralne aspekty muzyki
w świetle myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
W liczącej ponad 500 stron, wyjątkowej książce czytelnik znajdzie wyczerpujące ujęcie zagadnień nieczęsto dziś omawianych, mianowicie zależności miedzy muzyką a etyką. Autor prowadzi rozważania nie tylko na gruncie teologicznym; towarzyszy im szeroko zarysowane tło historyczne i filozoficzne.

"Praca stanowi kompendium wiedzy z zakresu teologicznego znaczenia muzyki. Ufać należy, że stanie się ona dla wielu muzyków w Polsce swoistego rodzaju podręcznikiem i zbiorem argumentów przemawiających za słusznością podjęcia drogi nowej pieśni - nowego człowieka oraz zachętą do większej dbałości o jakość muzyki kościelnej."
z recenzji ks. dr. hab. Roberta Tyrały

"Problematyka teologiczno-moralnych aspektów muzyki nie była, jak dotąd, szerzej omawiana w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych. Dlatego podjęcie tego zagadnienia przez ks. Jacka Bramorskiego stanowi twórczy, oryginalny i cenny wkład nie tylko w rozwój współczesnej myśli teologicznej, ale także badań muzykologicznych. Studium to, wzorem starożytnych i średniowiecznych traktatów, może stanowić swoistą summę z zakresu teologii muzyki, będąc pomocą w dalszych badaniach naukowych i inicjatywach artystycznych nie tylko dla teologów, ale przede wszystkim dla muzyków."

z recenzji ks. prof. dr. hab. Pawła Góralczyka
Anna Mikolon
JĘZYK MUZYCZNY DYMITRA SZOSTAKOWICZA
JAKO FORMA OSOBISTEJ WYPOWIEDZI
NA PRZYKŁADZIE II SONATY FORTEPIANOWEJ H-MOLL OP. 61 (1942),
II TRIO FORTEPIANOWEGO E-MOLL OP. 67 (1944),
CYKLU PIEŚNI Z ŻYDOWSKIEJ POEZJI LUDOWEJ OP. 79 (1948)
Praca Anny Mikolon jest imponująca, rzetelna, napisana profesjonalnie, z zacięciem naukowym. Zdradza również ciepłego, myślącego człowieka, wrażliwego i poszukującego. Lektura pracy pobudza do refleksji, wykazuje wysoki poziom intelektualny i wszechstronność. Jest podbudowana wiedzą humanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną. Analizy wykonywanych dzieł są na poziomie wiedzy muzykologicznej, język pracy zwięzły, bez zbędnego gadulstwa, autorka w swoich sformułowaniach trafia w sedno problemu. Autorka wnosi wiele nowego do znanych już rozpraw o Szostakowiczu. Moim zdaniem jest to praca wybitna. Mogłaby służyć spragnionym wiedzy studentom i młodym pianistom, szukającym prawdy o Szostakowiczu.
z recenzji prof. Katarzyny Jankowskiej

Autorka ze swobodą porusza się po takich obszarach wiedzy teoretycznej, jak harmonia, struktura formalna, problemy metrorytmiczne, polifonia itp. Wydaje się szczególnie ważne, że zagłębiając się w te teoretyczne rozważania, ani na moment nie traci kontaktu z zasadniczym problemem zawartym w tytule pracy. Pisząc o utworach wybranych do prezentacji artystycznej, znajduje i podkreśla te elementy, które dokumentują specyfikę języka muzycznego Szostakowicza. Ponadto wszystkie wywody teoretyczne mają tu jeszcze wyraźny aspekt praktyczny i mogą stanowić artystyczną inspirację dla potencjalnych wykonawców tych dzieł. Cennym elementem pracy są bez wątpienia autorskie tłumaczenia rosyjskich tekstów pieśni na język polski. Wielką zaletą części opisowej są także liczne, błyskotliwe i śmiałe wnioski i uogólnienia.

z recenzji prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej
Elżbieta Frołowicz
AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA A ZMIANY ROZWOJOWE DZIECKA
Edukacja muzyczna na etapie wczesnoszkolnym obecnie przeżywa głęboki regres. Decydują o tym różne procesy, działania decydentów oświaty czy konteksty kulturowe. Próby rozpoznania, opisu i analizy obecnego stanu, a także wytyczenia nowych horyzontów dla funkcjonowania tej edukacji w Polsce, wymagają namysłu nad wczesnoszkolną edukacją muzyczną jako immanentnym fragmentem edukacji artystycznej, czy szerzej - edukacji kulturowej.

W grę wchodzą trzy perspektywy badawcze: filozofia wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, psychologia muzyki oraz teoria wczesnego kształcenia muzycznego. Przedstawione w książce refleksje mają charakter interdyscyplinarny. Dostrzeżenie złożoności zagadnienia w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej wskazuje na potrzebę współpracy nauk pedagogicznych z innymi dyscyplinami naukowymi (głównie psychologią, filozofią i socjologią), by wykroczyć poza tradycyjny krąg myślenia oraz poznawać nowe zjawiska.

Praca jest spojrzeniem na wczesnoszkolną edukację muzyczną przez pryzmat różnych form aktywności własnej dziecka i roli tej aktywności rozumianej - zgodnie z myślą Ericha Fromma - jako "właściwość pełni człowieczeństwa, objaw pełni psychofizycznego zdrowia, istotną cechę prawdziwie ludzkiej natury".

ze Wstępu
MUSICA VOCALE 2012
Wydajemy nowe czasopismo naukowe recenzowane. Jest poświęconego sztuce śpiewu. Publikują w nim autorzy z całej Polski, w skład rady redakcyjnej wchodzą prof. Piotr Kusiewicz, prof. Ryszard Minkiewicz, dr Aleksandra Kucharska-Szefler oraz mgr Krzysztof Bobrzecki.

"Polska szkoła wokalna - czym jest? Podwaliny jakich tradycji ją stworzyły? Czy wytworzyła własny, niepowtarzalny sposób podejścia do kształcenia głosu? Jaka jest jej kondycja?
Szukając odpowiedzi na te i wiele innych pytań grono pedagogów śpiewu związanych z gdańską uczelnią muzyczną postanowiło podjąć trud stworzenia periodyku, który stałby się forum wymiany poglądów, przemyśleń i doświadczeń fachowców skupionych wokół wszystkich polskich ośrodków akademickich."
prof. RYSZARD MINKIEWICZ (ze Słowa wstępnego)

"Z wielkim uznaniem przyjęłam ukazanie się pierwszego tomu wydawnictwa "Musica Vocale". Jak ważny temat podjęli autorzy można docenić czytając kolejne artykuły o życiu muzycznym poszczególnych ośrodków w Polsce i o wielkich artystach - pedagogach, którzy tworzyli nie tylko historię polskiej wokalistyki ale także kładli podwaliny polskiej szkoły wokalnej."

dr hab. URSZULA KRYGER (z recenzji naukowej)
JAN KUSIEWICZ
doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Stamisława Moniuszki w Gdańsku
Szkice i ilustracje w tej ozdobnie wydanej, niewielkiej książce odnoszą się do jednej z najświetniejszych powojenny karier śpiewaczych Pomorza. Jan Kusiewicz, trwale związany z Operą Bałtycką, był dla kilku pokoleń słuchaczy legendą. Jego wystepy cieszyły się nadzwyczajnym powodzeniem, a ich echo wciąż jeszcze słychać, o czym można się było przekonać podczas niedawnego jubileuszu - uroczyście obchodzonych dziewięćdziesiątych urodzin śpiewaka.

Pamiątkowa publikacja zawiera też laudację wygłoszoną przez prof. Ryszarda Minkiewicza, reprodukcje dokumentów służacych nadaniu tytułu doktora honoris causa, ale także smakowitość czysto muzyczną: płytę CD z dziewięcioma archiwalnymi nagraniami śpiewaka, odnowionymi cyfrowo.
Aleksandra Grucza-Rogalska
POETYCKI TEKST W CYKLU MSZALNYM MISSA MISERI CORDIS LESZKA KUŁAKOWSKIEGO
Opis pracy nad konkretnym utworem współczesnym pozwala wniknąć w najciekawsze zadanie dyrygenta. To szukanie własnej drogi do interpretacji, kiedy ani tradycja, ani precedensy wykonawcze, ani nagrania nie stanowią tak jasnego układu odniesienia, jak w wypadku kompozycji znanych i wielekroć wykonywanych.

Książka odnosi się do konkretnego wykonania utworu Leszka Kułakowskiego - z udziałem solistów, chorów i orkiestry symfonicznej - zarejestrowanego na płycie CD w dniu 2 kwietnia 2011 roku w toruńskim Kościele Akademickim p.w. Świętego Ducha.

Recenzenci, prof. Anna Domańska oraz prof. AM w Bydgoszczy Henryk Wierzchoń podkreślają, że w tej pracy wiedza teoretyczna autorki splata się w harmoniją całość z jej wieloletnim doświadczeniem dyrygenckim i artystycznym.

Podstawowymi adresatami ksiązki są przede wszystkim dyrygenci i chórmistrzowie. Ze względu na wartość merytoryczną, a także ciekawie opisany proces twórczy - w wywiadach z kompozytorem i autorem poetyckiego tekstu mszy - publikację można polecić także instrumentalistom, wokalistom i teoretykom muzyki.

Obszerne przykłady nutowe przedstawione są w osobnym zeszycie.

W sklepie internetowym wydawnictwa dostępna jest także płyta CD z toruńskim nagraniem Missae miseri cordis Leszka Kułakowskiego
Paweł Rydel
GŁOSY PTAKÓW ORAZ STYLE OISEAU OLIVIERA MESSIAENA JAKO WSKAŹNIKI INTERPRETACJI UTWORÓW FORTEPIANOWYCH KOMPOZYTORA SPRZED ROKU 1952
Książka porusza frapujący temat, zawiera niezwykle staranną, bogatą i zaskakującą dokumentację, towarzyszy jej zaś płyta z utworami fortepianowymi Messiaena w wykonaniu Pawła Rydla.

"Temat inspiracji śpiewem ptaków w twórczości Oliwiera Messiaena był wielokrotnie podejmowany przez badaczy. Prace na ten temat powstają nadal i nic nie wskazuje na to, aby badania miały się zakończyć. Prowadzone są wieloaspektowo i ukazują coraz to nowsze oblicze Messiaenowskich transkrypcji. Naukowcy doszukują się zatem ptasich inspiracji również tam, gdzie do tej pory nikt, z kompozytorem włącznie, ich nie szukał. Ta książka powstała na fali tych zainteresowań i podejmuje temat ptasich inspiracji we wczesnym okresie twórczości Messiaena, nazywanym niekiedy okresem modalnym. Nakierowana jest na aspekty interpretacji ptasich stylizacji i transkrypcji.

Jak rozumieć Messiaenowski styl ptasi (style oiseau)? Powszechnie przyjęło się uważać, że jest obecny w dziełach kompozytora począwszy od "ptasich" Réveil des oiseaux (1953). Tymczasem utwór ten jest tylko etapem, bardzo ważnym, ale tylko etapem w rozwoju ptasiego stylu. Pytanie, które postawił sobie autor, brzmi: czy istnieją - i w jaki sposób je wyznaczyć - obiektywne wskazówki interpretacji stylu ptasiego, zwłaszcza w odniesieniu do utworów Oliviera Messiaena z okresu modalnego.

[...] Do analizy nagrań rzeczywistych głosów ptaków wykorzystano pomoc w postaci komputera z oprogramowaniem umożliwiającym zarówno wizualizację dźwięku, jak i jego odsłuch w zwolnionym tempie. Pozwoliło to na dostrzeżenie zjawisk nieuchwytnych "nieuzbrojonym" uchem, a przede wszystkim umożliwiło zaprezentowanie wyników tych badań w postaci sonogramów. Dodatkowy efekt tej pracy można obejrzeć w Aneksie. Autora interesowały utwory orkiestrowe i organowe, w których w roli odtwórców ptasiego śpiewu występowały instrumenty inne niż fortepian. Autor zdaje sobie bowiem sprawę, że niewielu jest zapewne pianistów, z zamiłowania słuchających ptaków, umiejących rozpoznać ich głosy i wyobrazić sobie ich barwę. Znacznie łatwiejsze dla muzyka jest przywołanie z pamięci brzmienia jakiegokolwiek orkiestrowego instrumentu."

ze Wstępu
PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI MUZYCZNEJ OD TONALNOŚCI PO ATONALNOŚĆ
kształcenie słuchu metoda | świadomość | notacja
Zespół pedagogów gdańskiej akademii muzycznej przygotował nowoczesne vademecum kształcenia słuchu.

W oparciu o gruntownie podbudowany teorią system dydaktyczny powstały 4 zbiory oryginalnie skomponowanych dyktand, przedstawionych jednocześnie w formie nagrań na płytach CD, zapisu nutowego, oraz arkuszy kontrolnych. Każdy zbiór został opatrzony odrębnym komentarzem.

Uporządkowane według stopnia trudności zbiory służą kształceniu słuchu muzycznego i rozwijaniu wyobraźni muzycznej zarówno w środowisku dźwiękowym harmonii tonalnej jak i w rozległych obszarach atonalności. Dyktanda wykonywane są przez różnorakie grupy instrumentów, niejednokrotnie w połączeniu z partią wokalną.

Oparty na nowatorskiej metodyce zestaw posłuży za wyjątkowe narzędzie dydaktyczne w ręku pedagoga poświecającego się doskonaleniu słuchu przyszłych muzyków. Celom dydaktycznym i przyjętej metodzie podporządkowana została koncepcja wydawnicza i typograficzna, odbiegająca od tradycyjnych form poświęconych kształceniu słuchu.

Wydawnictwo jest przeznaczone dla pedagogów i studentów akademii muzycznych, a także dla najzdolniejszej młodzieży kształcącej się na poziomie szkolnictwa muzycznego II stopnia.

Cena zbioru 60 PLN

Wydawnictwo posiada ograniczoną ilość zestawów poszerzonych o książkę Aliny Kowalskiej-Pińczak Kształcenie słyszenia linearnego od tonalności do atonalności.

Cena zbioru poszerzonego 65 PLN
Podręcznik wyróżniony na XVIII Wrocławskich Targach Ksiązki Naukowej w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską. Projekt: Tomasz Bogusławski.
MUSICA SACRA 7
pod red. ks. dr. hab. Jacka Bramorskiego
Tom zawiera prace z konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Muzycznej w Gdańsku w marcu 2011 roku.

Prace Doroty Stankiewicz, Jacka Bramorskiego i Wojciecha Węckowskiego poświęcone są różnorakim związkom etyki i estetyki na gruncie muzycznym, od antyku po współczesność; szkice Tomasza Rakowskiego i Bogusława Grabowskiego odnoszą się do splotu liturgii i muzyki, który zapewne wymaga odnowy w codziennej praktyce. Michał Sławecki omawia zagadnienia grupowania neumatycznego i artykulacji w śpiewie gregoriańskim, natomiast Andrzej Mikołaj Szadejko, pisząc o roli organów w kulturze europejskiej, zarazem przybliża szczegółowo międzynarodowy projekt odbudowy organów kościoła św. Piotra w Rydze. Ostatnia sekcja artykułów odnosi się do konkrentych dzieł muzycznych: Grzegorz Rubin, Marlena Winnicka, Aleksandra Grucza-Rogalska i Monika Fedyk-Klimaszewska omawiaja kompozycje o charakterze religijnym Romualda Twardowskiego, Sławomira Czarneckiego, Leszka Kułakowskiego i Karola Szymanowskiego.
Zbiór opatrzony jest indeksem nazwisk i anglojęzycznymi streszczeniami prac.
Stron 180.
ASPEKTY MUZYKI
"Aspekty Muzyki" to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Ideą pomysłodawców tej publikacji ciągłej, obecnie rocznika, było stworzenie możliwości prezentacji wyników badań i refleksji autorom reprezentującym wszystkie dziedziny i dyscypliny nauk o muzyce, w tym zwłaszcza szeroko rozumianą teorię muzyki, muzykologię historyczną i systematyczną, kulturologię muzyczną, estetykę muzyki, a także pedagogikę muzyczną. Pismo otwarte jest także dla autorów, którzy związani są z innymi dziedzinami nauk humanistycznych, ale podejmują w swoich badaniach problematykę dotyczącą muzyki, zwłaszcza w ujęciach interdyscyplinarnych. Tytuł czasopisma określa explicite jego profil tematyczny - różnorodne aspekty muzyki.
Spis treści oraz streszczenia artykułów pierwszego tomu "Aspektów Muzyki" (2011) dostępne są na stronie internetowej czasopisma:
www.aspektymuzyki.amuz.gda.pl
Andrzej Kacprzak
ROMAN MACIEJEWSKI - TWÓRCA ORYGINALNY I NIEZNANY. STUDIUM TWÓRCZOŚCI SKRZYPCOWEJ
Książka poświęcona twórczości skrzypcowej Romana Maciejewskiego nie ogranicza się do wybranego wycinka twórczości. Autor stara się przybliżyć postać twórcy, tyleż oryginalnego, co wciąż nieznanego, a jego dzieło plasuje na tle prądów muzycznych XX wieku. Niewielu kompozytorów tworzy w oparciu o jasno skrystalizowana własną filozofię, lecz Maciejewski należy do tej właśnie garstki. Publikacja pozwala powiększyć wiedzę o Romanie Maciejewskim i jego utworach, wciąż znanych wąskiemu tylko gronu słuchaczy.
Książce towarzyszy - wliczona w cenę publikacji - płyta z nagraniem utworów Maciejewskiego. Są to Sonata na skrzypce i fortepian, Notturno na skrzypce i fortepian, 3 transkrypcje Kaprysów Paganiniego na skrzypce i fortepian oraz trio smyczkowe Matinata. Partie skrzypcowe w wykonaniu Andrzeja Kacprzaka.
Elżbieta Frołowicz
KONSONANSE I DYSONANSE WCZESNOSZKOLNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ
Książka jest próba kompleksowego spojrzenia na problemy wczesnoszkolnej edukacji muzycznej w polskim szkolnictwie powszechnym. Ten najbardziej zaniedbany obszar kształcenia wymaga radykalnej naprawy - więcej w nim dysonansów niż konsonansów.
Autorka omawia wybrane koncepcje rozwoju muzycznego dziecka, znaczenie wczesnej inicjacji muzycznej, zwraca uwagę na konteksty aksjologiczne, wskazuje na związki edukacji muzycznej z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym dziecka. Podkreśla edukacyjną rolę strategii aktywizujących, porusza problem braku kompetencji muzycznych u nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej, dotyka zagadnień związanych z regionalizacją nauczania, przedstawia wyniki własnych badań typu action research nad stymulacja rozwoju muzycznego dzieci.
Niezwykle cenną częścią pracy są atrakcyjne przykłady programów edukacyjnych rozwijających zdolności świadomego słuchania muzyki, wzorowane na koncepcji Batii Strauss oraz Soili Perkiö, oraz autorska lista utworów współczesnych adresowana do młodych słuchaczy.

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, fragment recenzji
Violetta Kostka
Tadeusz Zygfryd KASSERN - Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku
Książka jest pierwszą próbą całościowego i wielostronnego spojrzenia na życie i twórczość Tadeusza Zygfryda Kasserna, żyjącego w latach powojennych na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Autorka ukazuje w niej interesującą osobowość tego mało znanego polskiego kompozytora, krytyka, organizatora życia muzycznego i pedagoga, omawia jego poglądy estetyczno-artystyczne i charakteryzuje zróżnicowaną twórczość muzyczną. Opis poszczególnych utworów jest wynikiem przyjętej koncepcji stylu muzycznego Leonarda B. Meyera (Style and Music. Theory, History, and Ideology, Filadelfia 1989).
Ponieważ działalność artystyczna i twórczość muzyczna Kasserna zostały ukazane na tle przemian historyczno-społecznych, książka może zainteresować szerokie grono czytelników. W książce - w tej chwili najbogatszej polskiej publikacji o Kassernie - znajdują się też obfita bibliografia, indeks oraz zestaw zdjęć dokumentalnych.
Tadeusz Samerek
Akordy sukcesu i pasaże tęsknoty. Enneagram kluczem do interpretacji sonat wiolonczelowych Fryderyka Chopina i Aleksandra Tansmana
Ze wstępu autora:
Grając utwory Chopina i Tansmana, a także czytając biografie tych kompozytorów, nie mogłem oprzeć się głębokiemu przekonaniu, że te postacie wiele łączy, a z drugiej strony wiele różni. Obu kompozytorów popychała ku rozwojowi przemożna siła. Obaj podjęli odważną decyzję o przeprowadzce do Paryża. Wiedzieli, że nieuchronnie porzucają bezpieczne, młodzieńcze lata, rezygnują z w miarę wygodnego życia wśród bliskich i przyjaciół. Postanowili zmierzyć się z czymś nowym i niepewnym. Głos wewnętrzny kazał im pójść tam, gdzie będą mogli realizować się w pełni. I tu pojawia się pytanie: które składowe osobowości artysty odpowiedzialne są za wybór drogi twórczej?
Poszukując narzędzia, które umożliwiłoby obserwację "wewnętrznego ja" Chopina i Tansmana, postanowiłem znaleźć odpowiedni schemat analizy osobowości. Poznałem wiele koncepcji stworzonych przez psychologów. Jednak liczne, ściśle naukowe metody analizy często odbierały opisowi plastyczność. W końcu natrafiłem na inne, ciekawe narzędzie, mianowicie na enneagram.
System ten przez długie lata znajdował się na pograniczu psychologii i parapsychologii. Jednak aktualne badania, przeprowadzane również w Polsce, coraz bardziej przesunęły go w stronę empirycznie sprawdzanej metody. Nie miałem wątpliwości, że dla potrzeb tej pracy stanowi doskonały punkt odniesienia. Nie zamierzałem przecież udawać naukowca badającego niuanse osobowości twórców. Użyłem natomiast enneagramu jako źródła inspiracji dla bardziej plastycznego opisu zdarzeń nakładających się na perspektywę dzieła.

Do książki dołączona jest płyta z nagraniem sonat wiolonczelowych Fryderyka Chopina i Aleksandra Tasmana. Grają Tadeusz Samerek - wiolonczela i Anna Prabucka-Firlej - fortepian.
Andrzej Mikołaj Szadejko STYL I INTERPRETACJA W UTWORACH ORGANOWYCH FRIEDRICHA CHRISTIANA MOHRHEIMA (1719?-1780) I JOHANNA GOTTFRIEDA MÜTHELA (1728-1788) Zagadnienia wykonawcze i stylistyczne muzyki organowej w regionie południowego Bałtyku w osiemnastym wieku
Twórczość organowa Friedricha Christiana Mohrheima i Johanna Gottfrieda Müthela, dwóch uczniów Johanna Sebastiana Bacha obejmuje okres od lat czterdziestych do osiemdziesiątych osiemnastego wieku. W Europie był to czas wielkich przemian estetycznych, kulturalnych i filozoficznych, zarazem zmierzchu baroku, wypieranego przez klasycyzm. Müthel rozpoczął działalność w roli sługi dworskiego, muzyka-rzemieślnika na dworze w Schwerinie. Później w Rydze w domu Vietinghoffów, najbogatszych obywateli miasta jest już kapelmistrzem. Świadomie rezygnując z tej najwyższej funkcji zostaje organistą w kościele św. Piotra w Rydze. Drogę zawodowa kompozytora wynika z postawy muzyka niezależnego, artysty tworzącego z natchnienia, antycypując nastawienie tak rozpowszechnione w dziewiętnastym wieku. Natomiast Mohrheim w trakcie pobytu w Gdańsku przeszedł drogę odwrotną, od sytuacji niezależnego muzyka dającego publiczne koncerty do urzędniczej posady kapelmistrza w głównym kościele miejskim. W tych jakże różnych warunkach spełnili się obaj. Johann Gottfried Müthel, ostatni uczeń Jana Sebastiana Bacha, jest postacią nieobcą w świecie muzykologii. Mimo to jego twórczość fortepianowa, klawesynowa, klawikordowa, jak również organowa jest bardzo słabo znana. Friedrich Christian Mohrheim jest jeszcze mniej znanym uczniem wielkiego kantora z Lipska, a przecież to między innymi jemu zawdzięczamy odpisy Pasji według świętego Mateusza. Mohrheim przez większość swojego zawodowego życia pracował w Gdańsku. Dzięki pracy wielu badaczy twórczość Mohrheima jest przywracana współczesnym odbiorcom. Niemniej ten kompozytor nie doczekał się jeszcze całościowego naukowego opracowania życia i twórczości.
Obficie czerpiąca ze źródeł książka Andrzeja Mikołaja Szadejki nie tylko przybliża obie postaci, często w pionierski sposób. Zawiera także kompletne spisy dzieł Mohrheima i Müthela, gruntowną analizę wykonawczą ich twórczości organowej, wreszcie uzupełniona jest o dwie płyty z nagraniami dzieł organowych tych dwóch późnych uczniów Jana Sebastiana Bacha, osiadłych nad Bałtykiem, w Gdańsku i w Rydze. Wydaje się niezbędna w bibliotece czytelnika zainteresowanego tyleż muzyką, co historią kultury w północnej Europie.
Książka nagrodzona na XVII Wrocławskich Targach Ksiązki Naukowej w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską. Projekt: Tomasz Bogusławski.
Sztuka | Kultura | Edukacja 2/2011
W drugim numerze rocznika "Sztuka | Kultura | Edukacja" uderza różnorodność tematyczna i podjęcie kliku istotnych a rzadko poruszanych wątków.
Małgorzata Ciepłuch omawia prawną definicje utworu muzycznego, a ponadto obowiązujące prawa autorskie dotyczące harmonii, melodii i rytmu. Michał Kierzkowski i Ilona Poćwierz-Marciniak rozprawiają się z "efektem Mozarta": mitem o rzekomym podwyższeniu potencjału intelektualnego podczas słuchania muzyki. Grzegorz Piotrowski i Karol Szymański piszą o muzycznych i pozamuzycznych implikacjach na tle konkretnego wykonania War Requiem Brittena, a Jacek Bramorski kontynuuje rozważania o tym, jak filozofowie greckiego antyku pojmowali związki muzyczno-etyczne.
W numerze znajduje się też zapowiedź otwarcia studiów arteterapii (wspólnie organizowanych przez akademie muzyczną i medyczną). Dorota Stefaniak pisze o tremie, Sylwia Holeksa i Marzenia Kamińska przedstawiają interesujące materiały dydaktyczne, a wymienione tu teksty dalece nie wyczerpują zawartości numeru.
Do egzemplarza dołączona jest płyta DVD, na której - w dwóch wersjach językowych - prezentowana jest działalność Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
MUSIC COLLECTION FROM GDAŃSK
THEMATIC CATALOGUE OF MUSIC IN MANUSCRIPT
VOL. 1
AT THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES GDAŃSK LIBRARY
DANUTA POPINIGIS
BARBARA DŁUGOŃSKA
DANUTA SZLAGOWSKA
JOLANTA WOŹNIAK
str. 853, rok wydania 2011

VOL.2
FROM THE FORMER STADTBIBLIOTHEK DANZIG, KEPT AT THE STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN
DANUTA SZLAGOWSKA
BARBARA DŁUGOŃSKA
DANUTA POPINIGIS
JOLANTA WOŹNIAK
str. 272; rok wydania 2007

VOL.3
IN THE STATE ARCHIVE IN GDANSK
JOLANTA WOŹNIAK
BARBARA DŁUGOŃSKA
DANUTA POPINIGIS
DANUTA SZLAGOWSKA
str. 200; rok wydania 2008

Język publikacji: angielski

Katalogi powstały dzięki projektom, których realizację grupa badaczek z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku rozpoczęła w roku 1997, a prowadziła przy wsparciu polskiego Komitetu Badań Naukowych, Centralnej Redakcji organizacji międzynarodowej Répertoire International des Sources Musicales (z siedzibą we Frankfurcie nad Menem) oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Środowiska naukowe i muzyczne otrzymują wyjątkową publikację: źródłowy opis rękopisów muzycznych znajdujących się w PAN Bibliotece Gdańskiej, w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz zbioru, który przed wojną należał do ówczesnej Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, a obecnie znajduje się w Staatsbibli0thek zu Berlin. Rękopiśmienne muzykalia - zarówno samych bibliotek, jak i kolekcje ofiarowane bibliotekom przez kościoły oraz prywatnych donatorów - obejmują spuściznę muzyczną ponad czterech stuleci, począwszy od XVI wieku.

Komplet trzech katalogów (obejmujący łącznie opisy niemal 9 tysięcy utworów), staje się ważną pozycją dla wykonawców i badaczy muzyki dawnej (ale i nowszej, XIX wiecznej), historykom pomoże zaś w odzwierciedleniu zainteresowań mieszkańców Gdańska w dziedzinie nie tylko muzyki, lecz literatury, sztuki i kultury. Ukazanie się wszystkich trzech tomów można uznać za wydarzenie wydawnicze.

Książki wydano nakładem krakowskiej oficyny Musica Iagellonica oraz Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.

Cena kompletu - mimo kosztownych prac badawczych i wydawniczych - nie powinna stanowić zapory nie tylko dla instytucji, lecz i zainteresowanych artystów, naukowców, historyków a nawet studentów.

Aby zapoznać się z pełną ofertą wydawnictwa:


Więcej informacji:
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1/2, 80-041 Gdańsk
Redakcja - pokój 411 (żółty budynek)
tel. +48 58 300 92 45
e-mail: wydawnictwo@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 31 lipca 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku