Wydziały

Wydział I

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Dziekan - ad. dr Renata Skupin
wtorki, godz. 13.00-14.00, pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 31
e-mail: r.skupin@amuz.gda.pl
Prodziekan - st. wykł. Beata Kotłowska
czwartki, godz. 13.00-14.00, pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 31
e-mail: b.kotlowska@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału I, Dział nauczania - Patryk Błąkała
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, godz. 10.00-14.00, pok. 209, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 33
fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: p.blakala@amuz.gda.pl

Wydział II

Wydział Instrumentalny

Dziekan - prof. Elżbieta Rosińska
czwartki, godz. 12.00-13.30, pok. 209, budynek czerwony
soboty zjazdowe, godz. 15.00-16.30, pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan - ad. Elżbieta Pasierowska - Kołodziej
wtorki, godz. 11.30-13.00, pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan - dr hab. Małgorzata Skotnicka
środy, w godz. 11.30-13.00, pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
poniedziałek - czwartek, godz. 10.00-14.00, pok. 210, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl

Wydział III

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan - ad. dr Andrzej Nanowski
poniedziałki, godz. 13.00-14.00, pok. 203, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 32
Prodziekan - prof. dr hab. Dariusz Paradowski
czwartki, godz. 11.00-12.00, pok. 203, budynek żółty
e-mail: d.paradowski@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 300 92 32
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, godz. 10.00-14.00, pok. 210, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl

Wydział IV

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Dziekan - prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
poniedziałki, godz. 10.30-11.30, pok. 309, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 18
e-mail: w.gorski@amuz.gda.pl
Prodziekan ds. kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" -
ad. dr Michał Kozorys

poniedziałki, godz. 12.00-13.00 (w dniu RW - godz. 14.00-15.00), pok. 310, budynek żółty
e-mail: m.kozorys@amuz.gda.pl
Prodziekan ds. kierunku "Jazz i muzyka estradowa" - ad. dr Michał Kierzkowski
wtorki, godz. 12.00-13.00, pok. 310, budynek żółty (studia stacjonarne)
soboty zjazdowe, godz. 16.30 - 17.30, pok. 310, budynek żółty (studia niestacjonarne)
e-mail: michal.kierzkowski@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału I, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok 209, bud. B
tel. (+48 58) 300 92 14
fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: p.blakala@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału II, Dział nauczania - Katarzyna Czausz
pok 210, bud. A
tel. (+48 58) 300 92 21
e-mail: instrumentalny@amuz.gda.pl
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału III, Dział nauczania - Patryk Błąkała
pok. 210, budynek B
tel./fax (+48 58) 300 92 33
e-mail: dziekanat3@amuz.gda.pl
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl
Rektorat
tel. (+48 58) 300 92 01
fax (+48 58) 300 92 10
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 4 września 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku