Wymiana zagraniczna
Współpraca międzynarodowa Akademii Muzycznej w Gdańsku realizuje się poprzez wymianę studentów i pedagogów oraz wspólne projekty artystyczne i naukowe w ramach ABAM - porozumienia uczelni muzycznych z krajów nadbałtyckich, w ramach porozumień o współpracy zawieranych z innymi uczelniami, a także w ramach programu Erasmus, który umożliwia wyjazdy studentów na stypendia zagraniczne.
Szczególne znaczenie ma współpraca z Wyższą Szkołą Muzyczną w Lucernie w Szwajcarii (Hochschule für Musik Luzern). Rokrocznie grupa ok. 20 studentów smyczkowców wyjeżdża do Lucerny na koncerty z tamtejszą orkiestrą akademicką, z kolei do naszej orkiestry przyjeżdżają studenci grający na instrumentach dętych. Odbywa się też wymiana pedagogów, którzy prowadzą lekcje mistrzowskie. Ponadto Wyższa Szkoła Muzyczna w Lucernie funduje dwuletnie studia podyplomowe dla naszych absolwentów, a także pobyty naszych zespołów kameralnych na kursach mistrzowskich.
Nawiązana niedawno współpraca z Wyższą Szkołą Artystyczną w Bremie (Hochschule für Künste Bremen) owocuje występami naszej orkiestry symfonicznej na festiwalu Maxa Regera w Weiden (Weidener Max-Reger-Tage) oraz nagraniem na płytę kompaktową. W bieżącym roku akad. przewidywany jest wyjazd orkiestry kameralnej.
Akademia Muzyczna w Gdańsku rozwija szerokie kontakty zagraniczne w różnych formach: kursy mistrzowskie, gościnne wykłady i lekcje mistrzowskie, wymiana zespołów artystycznych oraz wymiana studentów. Program międzynarodowej współpracy uczeni wyższych Erasmus ułatwia naszym studentom uzyskanie stypendium na uczelniach zagranicznych. Dąży się do tego, by każdy student w ramach studiowania w Akademii Muzycznej w Gdańsku miał możliwość odbycia części swoich studiów na uczelni zagranicznej. Program Erasmus omówiony jest na osobnej stronie.

Studia dla kandydatów z zagranicy

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku przyjmuje kandydatów z zagranicy na studia dzienne 5-letnie oraz na studia podyplomowe.
Wykłady na studiach podyplomowych mogą być prowadzone w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki).
Kandydaci z zagranicy kierują podania z określeniem dyscypliny, rodzaju studiów i specjalizacji do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie bądź do rektora uczelni.
Zasady finansowania studiów reguluje Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej Nr 699 z dnia 29.11.1995 (M. P. nr 64/95). Osobom pochodzenia polskiego przysługuje 30-procentowa zniżka.

Więcej informacji:
prof. Elżbieta Rosińska
koordynator uczelniany programu Erasmus
godziny dyżurów:
poniedziałek: 12.00-15.00, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
tel. komórkowy: (+48) 609 390 133
e-mail: e.rosinska@amuz.gda.pl
Dominika Janik
pracownik biura wymiany zagranicznej
godziny dyżurów:
poniedziałek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
wtorek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
środa: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
piątek: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
e-mail: d.janik@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 25 stycznia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku