cos

mgr Piotr Jędrzejczyk


Urodzony w 1993 r. Kompozytor, dyrygent i aranżer; student studiów doktoranckich w klasie kompozycji prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz studiów magisterskich w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie w 2017 r. ukończył z wyróżnieniem klasę kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka; wieloletni przewodniczący Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki oraz dyrektor artystyczny i dyrygent Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w latach 2015-2017; od 2016 roku wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce na konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży, jako najlepszy student Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.