cos

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2019/2020


DODATKOWA REKRUTACJA

WYDZIAŁ I – DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Kierunek: Dyrygentura
Studia licencjackie i magisterskie stacjonarne
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

Kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki
Studia licencjackie i magisterskie stacjonarne
specjalność: kompozycja

Studia magisterskie stacjonarne
specjalność: teoria muzyki

WYDZIAŁ II – INSTRUMENTALNY

Kierunek: Instrumentalistyka

Studia licencjackie stacjonarne
specjalność: gra na instrumencie (altówka, fagot, obój, puzon, róg, trąbka)

Studia magisterskie stacjonarne
specjalność: trąbka

Studia magisterskie niestacjonarne
wszystkie specjalności

WYDZIAŁ IV – DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I JAZZU

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia licencjackie stacjonarne
specjalności: rytmika, muzyka kościelna, edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim

Studia magisterskie stacjonarne
specjalności: rytmika, muzyka kościelna, animacja kultury z elementami arteterapii

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Studia licencjackie stacjonarne
specjalność: instrumentalistyka jazzowa (trąbka, puzon, saksofon)

Studia magisterskie stacjonarne
specjalność: instrumentalistyka jazzowa (trąbka, puzon, saksofon, perkusja)

ZOBACZ WARUNKI DOPUSZCZENIA
DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

System internetowej rejestracji kandydatów na studia jest zamknięty (rejestracja trwała do 16.09.2019)