cos

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2019/2020


DODATKOWA REKRUTACJA
…warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego…

System internetowej rejestracji kandydatów na studia został uruchomiony. Zapraszamy!

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH — DODATKOWA REKRUTACJA

UWAGA!!!
Próba z akompaniatorami do egzaminu z Dyrygentury

Studia pierwszego stopnia (licencjackie, stacjonarne)

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

Studia drugiego stopnia (magisterskie, stacjonarne)

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki


KANDYDACI PRZYJĘCI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów – rekrutacja wrześniowa…

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów…


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
mgr Dagmara Dopierała Sekretarz
Sala 208, budynek żółty
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru)