cos

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2019/2020


DODATKOWA REKRUTACJA
…warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego…

System internetowej rejestracji kandydatów na studia został uruchomiony. Zapraszamy!

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH – REKRUTACJA DODATKOWA

studia stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie licencjackie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
specjalność: rytmika
specjalność: muzyka kościelna

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa


studia stacjonarne 2-letnie magisterskie

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: animacja kultury z elementami arteterapii
specjalność: rytmika
specjalność: muzyka kościelna

kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa


KANDYDACI PRZYJĘCI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów – rekrutacja wrześniowa…

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów – Edukacja artystyczna…

…Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów – Jazz…


Więcej informacji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
mgr Beata Oryl Sekretarz
Sala 308, budynek żółty
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 56 (w godzinach dyżuru)