cos

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Sala 208, żółty budynek
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru*)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału II – Instrumentalnego
Sala 214 czerwony budynek
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19 (w godzinach dyżuru*)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału III – Wokalno-Aktorskiego
Sala 208, żółty budynek
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (w godzinach dyżuru*)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Sala 308, żółty budynek
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 56 (w godzinach dyżuru*)

* dyżury w dodatkowej rekrutacji rozpoczną się we wrześniu. Dokładne terminy zostaną podane później.

 

Na czas egzaminów wstępnych istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Domach Studenckich Akademii Muzycznej:
DOMY STUDENTA
tel. +48 58 300 92 60

 

Adres uczelni:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk