cos

teresa_swierczst. wykł. mgr Teresa ŚWIERCZ


Urodzona w 1948 roku. Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego i Wydziału Teorii i Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (1973).

Autorka kilkunastu artykułów na temat technik kompozytorskich twórców XX-go wieku. W swoim dorobku posiada pięć książek.

Od 1974 r pracownik AM w Gdańsku, prowadzi przedmioty: kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa. Jest również pracownikiem Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni oraz przez ponad 20 lat pracowała w Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym. Jej uczniowie są laureatami Makroregionalnych Konkursów Solfeżowych w Gdańsku oraz absolwentami lub studentami Wydziału Reżyserii Muzycznej AM w Warszawie. Nagrodzona Nagrodami Rektorskimi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni. Jest również autorką recenzji podręczników i programów nauczania przygotowanych w ramach przeprowadzenia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. W latach 1977-1991 była promotorem 3 prac magisterskich na Wydziale IV.

Nagrody:

 • Nagroda rektorska, 1986
 • Nagroda rektorska II st., 1989
 • Medal 50-lecia AM w Gdańsku, 1998
 • Nagroda i dyplom uznania dyrektora szkoły z okazji 10-lecia SSM II st. w Gdyni, 2002
 • Dyplom Ministra Kultury z okazji 10-lecia SSM II st., 2002
 • Nagroda Rektorska, 2004
 • Nagroda Rektorska III st., 2007
 • Podziękowanie dyrektora za pracę dydaktyczną i artystyczną w dziedzinie rytmiki dla jej rozwoju w środowisku regionalnym i makroregionalnym, 11.03.2006, SSM II-go w Gdyni
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2007
 • Podziękowanie Dyrektora za pracę na rzecz SSM II-go st. w Gdyni, 11.08.2007
 • Nagroda z Okazji Dnia Edukacji Narodowej w SSM II-go st. w Gdyni, 14.10.2008
 • Nagroda za wkład pracy w PP Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni, 2008
 • Podziękowanie Dyrektora za pracę w SSM II-go st. w Gdynia, 14.10.2009
 • Nagroda Dyrektora Studium Wokalno-Aktorskiego M. Korwina z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2011
 • Nagroda Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Rektor AM w Gdańsku, 16.09.2011
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2012
 • List gratulacyjny Rektora AM w Gdańsku z okazji 40-lecia pracy, 2014
 • Nagroda Rektorska II st., 2014
 • Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej II-go st. w Gdyni, 2015
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 45-lecia pracy, 2016

 

Odznaczenia:

 • Srebrny Medal Zasługi, 2004
 • Medal Komisji Edukacji narodowej, 2007
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2014